Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh na konstrukci 4-válcového zážehového motoru 

   Author: Hahn Milan; Supervisor: Mikulec Antonín; Opponent: Hatschbach Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-18)
   Tato bakalářská práce popisuje návrh čtyř-dobého spalovacího motoru pomocí výpočetní techniky. V programu Creo Elements/Pro5.0 (CREO) je vytvořen parametrický 3D model, který získává potřebné rozměry (parametry) propojením ...
  • Návrh vačky pro motorovou brzdu 

   Author: Hahn Milan; Supervisor: Tichánek Radek; Opponent: Tomiška Luboš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Tato diplomová práce se zabývá simulováním motorové brzdy. Motorová brzda je uvažována jako mechanicko-hydraulický systém a pro simulaci tohoto systému je použit simulační software GT-SUITE od společnosti Gamma Technologies. ...