Now showing items 1-2 of 2

  • Optimalizace interiéru regionální elektrické jednotky 

   Author: Cvrček Ondřej; Supervisor: Kalivoda Jan; Opponent: Vincik Otomar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
   Cílem této diplomové práce je definovat legislativní a normativní nároky na regionální elektrické jednotky a na základě definovaných požadavků provést základní koncepční návrh jednotky. Dále definovat požadavky na interiér ...
  • Svislé zatěžování experimentálního podvozku 

   Author: Cvrček Ondřej; Supervisor: Kalivoda Jan; Opponent: Bauer Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-30)
   Cílem této bakalářské práce je navrhnout konstrukční řešení systému svislého zatěžování nového experimentálního podvozku, který se používá pro simulace jízdy kolejového vozidla na Ústavu automobilů spalovacích motorů a ...