Now showing items 1-1 of 1

    • Modelování nepřímého zážehu v plynovém motoru 

      Author: Chmel Václav; Supervisor: Vávra Jiří; Opponent: Škarohlíd Marcel
      V prostředí GT Power sestavte matematický model plynového motoru o vrtání 102 mm a zdvihu 120 mm se zapalovací komůrkou pro nepřímý zážeh. Navrhněte vhodný model spalovacího procesu, proveďte optimalizaci geometrie komůrky. ...