Now showing items 1-1 of 1

  • Výroba, skladování a rozvod vodíku na zkušebně pohonů 

   Author: Abhishek Vijay Senghani; Supervisor: Vávra Jiří; Opponent: Klír Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-03)
   Hlavním cílem zprávy bylo provést literární rešerši dostupných prostředků pro dodávku vodíku pro zkušební laboratoř hnacího ústrojí. Proveďte srovnání různých konceptů výroby vodíku na místě. Navrhněte a dimenzujte systém ...