Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh paletizátoru pro manipulaci balenou zeleninou 

   Author: Petr Kubále; Supervisor: Kamenický Josef; Opponent: Uhlíř Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem paletizátoru pro manipulaci balenou zeleninou. Práce obsahuje rešerši paletizačních strojů a linky zpracovávající zeleninu, koncepční návrhy paletizátorů, jejich zhodnocení a následný ...