Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh pohonu příjmové linky pilin 

   Author: Milan Boštička; Supervisor: Uhlíř Roman; Opponent: Štádler Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-22)
   Tato bakalářská práce obsahuje rešerši pohonů dopravníků, na základě rešerše je zvolena vhodná varianta pohonu. Praktická část obsahuje návrhové a kontrolní výpočty vybrané převodovky, řešení připojovacích uzlů této ...