Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh nosné rámové konstrukce akceleračního zkušebního stanoviště 

   Author: Karel Mládek; Supervisor: Češpíro Zdeněk; Opponent: Kanaval Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-21)
   Tato diplomová práce je zaměřena na návrh rámové konstrukce zkušebního stanoviště. To bude určeno k testování bezpečnostních komponent automobilů akceleračním způsobem. Práce obsahuje návrh rámu, který odpovídá funkčním ...
  • Návrh vozíku a jeho dráhy pro zkušební akcelerační stanoviště 

   Author: Adam Babor; Supervisor: Češpíro Zdeněk; Opponent: Lopot František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-21)
   Obsahem předkládané diplomové práce je návrh vozíku akceleračního zkušebního stanoviště včetně dráhy. Vozík bude použit na akcelerační testy komponentů používaných v automobilovém průmyslu. Součástí práce je návrh spouštění ...