Now showing items 1-2 of 2

  • Šíření a difrakce elektromagnetických vln 

   Author: Kulmon Pavel; Supervisor: Mikš Antonín; Opponent: Novák Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   V práci jsou popsány základní rovnice elektromagnetického pole a zkoumány jeho vlastnosti na základě jeho charakteristických vektorů. Dále jsou v práci uvedeny a odvozeny základní vztahy pro popis difrakce na rovinném ...
  • Vyhodnocování interferogramů metodou Fourierovy transformace 

   Author: Pokorný Petr; Supervisor: Mikš Antonín; Opponent: Novák Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-23)