Now showing items 1-3 of 3

  • Desky proměnné tloušťky a jejich aplikace v optice 

   Author: Šmejkal Filip; Supervisor: Mikš Antonín; Opponent: Novák Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
   V práci je představena teorie osově souměrných desek proměnné tloušťky s uvážením i zanedbáním vlivu smykové deformace pro malé průhyby a teorie osově souměrných membrán konstantní i proměnné tloušťky pro velmi velké ...
  • Šíření a difrakce elektromagnetických vln 

   Author: Kulmon Pavel; Supervisor: Mikš Antonín; Opponent: Novák Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   V práci jsou popsány základní rovnice elektromagnetického pole a zkoumány jeho vlastnosti na základě jeho charakteristických vektorů. Dále jsou v práci uvedeny a odvozeny základní vztahy pro popis difrakce na rovinném ...
  • Vyhodnocování interferogramů metodou Fourierovy transformace 

   Author: Pokorný Petr; Supervisor: Mikš Antonín; Opponent: Novák Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-23)