Now showing items 1-3 of 3

  • Perspektivy území: udržitelné vazby, střety a rozvoj 

   Author: Unknown author
   (ČVUT v Praze, Fakulta stavební, 2012-11)
   Publikace sestává ze souboru vzájemně se doplňujících prací, které informují o současném stavu výzkumu na téma město, území, územní plánování, výstavba, ochrana přírody a krajiny a další související témata. Publikace ...
  • Perspektivy území II: Hranice a rozhraní 

   Author: Holubec, Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze, 2013-11)
   Publikace sestává ze souboru vzájemně se doplňujících prací, které prošly recenzním řízením a které informují o současném stavu výzkumu, tematizujícího město, území, infrastrukturu, územní plánování, veřejný prostor a ...
  • Perspektivy území III.: Veřejné prostory a prostranství 

   Author: Unknown author
   (ČVUT v Praze, Fakulta stavební, 2015-05)
   Publikace sestává ze souboru vzájemně se doplňujících prací, které byly recenzovány a které informují o současném stavu výzkumu, tematizujícího město, územní plánování, infrastrukturu, výstavbu a zejména veřejná ...