Now showing items 1-1 of 1

  • Udržitelná turistika jako součást koncepce českých měst zapsaných na seznamu světového dědictví UNESCO 

   Author: Renata Koubková; Supervisor: Kaplan Ivan; Opponent: Hexner Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-04)
   Práce se zabývá udržitelným turismem v českých regionálních městech s památkami zapsanými na seznamu světového dědictví UNESCO. Udržitelný turismus je zkoumán z hlediska přibývající intenzity turistického ruchu a jejího ...