Now showing items 1-1 of 1

  • Řízení rizik v developerském projektu 

   Author: Oldřich Pokorný; Supervisor: Hromada Eduard; Opponent: Schneiderová Heralová Renáta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-23)
   Tato závěrečná bakalářská práce pojednává o řízení rizik developerského projektu. První část práce se zabývá teorií řízení rizik. Je zde vysvětlena problematika řízení rizik, definování základních pojmů a obecný popis ...