Now showing items 1-1 of 1

  • Komplexní územní analýza obce Zásada 

   Author: Tichý Michal; Supervisor: Janatka Marek; Opponent: Maryšková Romana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
   Komplexní územní analýza městyse Zásada je zaměřena na územně plánovací a urbnistickou analýzu sídla. Důraz je kladen na zhodnocení životního prostředí a identifikaci problémů a závad v území na základě analýzy ÚPP, ÚPD a ...