Now showing items 1-1 of 1

  • Polyfunkční budova v areálu bývalé elektrárny Holešovice 

   Author: Otto Urbanec; Supervisor: Šenberger Tomáš; Opponent: Smitka Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-24)
   DIPLOMOVÁ PRÁCE SE ZABÝVÁ ARCHITEKTONICKÝM NÁVRHEM POLYFUNKČNÍ BUDOVY V AREÁLU BÝVALÉ ELEKTRÁRNY V HOLEŠOVICÍCH. NAVRŽENÝ OBJEKT SE NACHÁZÍ NA ZÁPADNÍ STRANĚ OD STÁVAJÍCÍ BUDOVY ELEKTRÁRNY. DIPLOMNÍMU PROJEKTU (KTERÝ ...