Now showing items 1-1 of 1

  • Heterogenní kernel 

   Author: Samuel Fabo; Supervisor: Motl Jan; Opponent: Vašata Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
   Metódy strojového učenia, ktoré používajú kernelové funkcie sú dobre preskúmané, avšak väčšina týchto kernelových funkcií vie pracovať len s numerickými vstupnými dátami. Aby tieto kernely vedeli spracovať kategorické dáta, ...