Now showing items 1-1 of 1

  • Vizualizace škodlivé aktivity IP rozsahů 

   Author: Jakub Jančička; Supervisor: Čejka Tomáš; Opponent: Bartoš Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-12)
   V dnešní době má většina větších organizací zřízen svůj bezpečnostní tým, který analyzuje síťový provoz a řeší bezpečnostní incidenty, které by mohly ohrozit provoz organizace. Ač dnes existuje mnoho automatických nástrojů ...