Now showing items 1-1 of 1

  • Vizuální detekce a sledování objektu pomocí dronu Crazyflie 

   Author: Artem Redchych; Supervisor: Surynek Pavel; Opponent: Skrbek Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
   V literární rešerši této práce byly prozkoumány současné i starší metody pro vizuální detekci objektů, sledování a odhad vzdálenosti. Byly také popsány hlavní složky ekosystému Crazyflie. V části implementace byly zavedeny ...