Now showing items 1-2 of 2

  • Modelování témat české poezie 

   Author: Anna Tesaříková; Supervisor: Friedjungová Magda; Opponent: Klouda Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-10)
   Tato bakalářská práce zkoumá současné metody pro modelování témat s důrazem na jejich využití v modelování témat poezie. Metody jsou aplikovány na Korpus českého verše. Tento korpus obsahuje 1 305 básnických sbírek z 19. ...
  • Vylepšení kvality odhadu vícecílového sledovacího algoritmu s využitím on-demand externích senzorů 

   Author: Anna Tesaříková; Supervisor: Dedecius Kamil; Opponent: Vlk Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-07)
   Tato práce se zabývá problematikou sledování více cílů, především probability hypothesis density (PHD) filtrem, a metodami, jak zlepšit jeho výkonnost v oblastech, kde je senzor zatížen významným množstvím misdetekcí nebo ...