Now showing items 1-1 of 1

  • Křížení toků chodců - analýza videozáznamů z experimentů 

   Author: Anna Sajdoková; Supervisor: Hrabák Pavel; Opponent: Novák Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-10)
   Práce se soustředí na analýzu a zpracování videozáznamu experimentu křížení chodců pořízeného na ČVUT FJFI v roce 2014. Výsledkem je algoritmus na automatickou extrakci trajektorií chodců z tohoto videa. Chodci na sobě ...