Now showing items 1-1 of 1

  • Detekce podobností datových domén pomocí metod strojového učení 

   Author: Andrej Oliver Chudý; Supervisor: Buk Zdeněk; Opponent: Surynek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Cieľom tejto práce je navrhnúť a zostrojiť systém, na základe ktorého by bolo možne efektívne porovnávať podobnosť v stĺpcoch tabuľky. Bolo preukázané, že vektorová reprezentácia stĺpca vytvorená pomocou rekurentnej ...