Now showing items 1-2 of 2

  • Aplikace Learning to Rank metod pro malé datasety 

   Author: Adriána Majtánová; Supervisor: Labský Martin; Opponent: Klouda Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-09)
   Dostupnosť veľkého množstva trénovacích dát sa stalo neoddeliteľnou súčasťou vytvorenia kvalitného modelu využívajúceho strojové učenie. Pri použití strojového učenia v reálnych aplikáciach však mnohokrát nastáva problém ...
  • Rozpoznávání želv 

   Author: Adriána Majtánová; Supervisor: Richtr Radek; Opponent: Matyáš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-02)
   Strojové videnie má v dnešnej dobe rozsiahle uplatnenie v rôznych oblastiach a jednou z oblastí s veľkým potenciálom je vizuálna zvieracia biometrika. Ide o rýchlu neinvazívnu metódu, ktorá umožňuje automatizovanú identifikáciu ...