Now showing items 1-1 of 1

  • Statistické zpracování astronomických pozorování cirkumzenitálem z let 1970-2003 

   Author: Jakub Šimek; Supervisor: Kostelecký Jakub; Opponent: Pavelka Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Tato bakalářská práce se zabývá statistickým zpracováním astronomických pozorování cirkumzenitálem. První část obsahuje teoretický popis cirkumzenitálu, metody stejných výšek a zavádění fyzikálních oprav. V další části je ...