Now showing items 1-3 of 3

  • Geometrický plán z pohledu zpracování v různém geodetickém software 

   Author: Sabina Kličková; Supervisor: Tauchman Martin; Opponent: Valenta Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
   Cílem diplomové práce je postup tvorby geometrických plánů a porovnání postupů v různých geodetických výpočetních programech. V diplomové práci jsou tvořeny dvě varianty geometrických plánů: Geometrický plán pro rozdělení ...
  • Vyhotovení geomatrického plánu pro rozdělení pozemnku a vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku 

   Author: Tomáš Chmelíček; Supervisor: Tauchman Martin; Opponent: Valenta Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
   Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou geometrického plánu v teoretické rovině a také v rámci praktického příkladu. Cílem práce je vytvoření geometrického plánu pro rozdělení pozemku a vymezení rozsahu věcného břemene k ...
  • Vyhotovení geometrického plánu na podkladu KMD 

   Author: Sabina Kličková; Supervisor: Housarová Eliška; Opponent: Valenta Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Bakalářská práce je zaměřena na tvorbu geometrického plánu v dané lokalitě, která je zobrazena na podkladu katastrální mapy digitalizované. K výpočtu naměřených dat a tvorbě všech náležitostí geometrického plánu je použit ...