Now showing items 1-4 of 4

  • Vektorový datový model staré Vltavy - Frymburk a okolí 

   Author: Lucie Děkanová; Supervisor: Cajthaml Jiří; Opponent: Krejčí Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Bakalářská práce se zabývá změnami krajiny před výstavbou přehrady Lipno. Cílem práce je zvektorizování daného území pro porovnání s jeho dnešním využitím. Mezi části tohoto území patří například městys Frymburk nebo osada ...
  • Vizualizace meteorologických a environmentálních dat Godetické observatoře Pecný 

   Author: Lukáš Běloch; Supervisor: Kostelecký Jakub; Opponent: Landa Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Tato práce se věnuje návrhu a realizaci webové aplikace pro vizualizaci meteorologických a enviromentálních dat Geodetické observatoře Pecný. Úvodní část se zabývá návrhem aplikace, vymezením jednotlivých částí, včetně ...
  • Vizualizace říčního údolí Mže v okolí vodní nádrže Hracholusky s využitím mapových aplikací 

   Author: Lenka Krouparová; Supervisor: Janata Tomáš; Opponent: Zimová Růžena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
   Diplomová práce je zaměřena na vizualizaci vodní nádrže Hracholusky prostřednictvím mapových a vektorových podkladů ve 3 časových rozmezích, konkrétně od 19. století do současnosti. Z vektorizovaných dat jsou vytvořeny 3D ...
  • Vývoj řeky Ostružné na starých mapách 

   Author: František Mužík; Supervisor: Cajthaml Jiří; Opponent: Janata Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Cílem této bakalářské práce je dokumentace změn toku řeky Ostružné a jejího nejbližšího okolí ze starých map. Jako podklad byla vybrána vhodná kartografická díla zobrazující tok řeky, která byla dále georeferencována a ...