Now showing items 1-1 of 1

  • Příprava podkladů pro vyhotovení geometrických plánů 

   Author: Zajícová Jana; Supervisor: Benda Karel; Opponent: Zimmermann Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   V této práci jde o získání podkladů pro vyhotovení geometrického plánu. Podklady se mohou získat několika způsoby. V této práci budou popsány dva způsoby získání dat. Prvním způsobem je prostřednictvím webové služby pro ...