Now showing items 1-1 of 1

  • Model fázového dálkoměru na platformě Arduino 

   Author: Vojtěch Brňovják; Supervisor: Vyskočil Zdeněk; Opponent: Pokorný Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Bakalářská práce se zabývá sestavením modelu fázového dálkoměru použitím platformy Arduino. Náplň práce spočívala v nalezení vhodných součástek a zapsání kódu do základní desky tak, aby model bylo možné použít jako fázový ...