Now showing items 1-1 of 1

  • Určení výškových anomálií kvazigeoidu na profilu Těšovice - Zbytiny 

   Author: Pánková Sandra; Supervisor: Holešovský Jan; Opponent: Zeman Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-12)
   Diplomová práce se zabývá určením výškových anomálií vztažených k referenčnímu elipsoidu Geodetického referenčního systému 1980 - GRS80. Cílem práce je testování a srovnání modelů kvazigeoidu CR-2000, CR-2005 a QGZÚ-2013 ...