Now showing items 1-1 of 1

  • Zhodnocení a inovativní vyrovnání map prvního vojenského mapování 

   Author: Monika Křížová; Supervisor: Janata Tomáš; Opponent: Třasák Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
   Diplomová práce se skládá ze dvou částí. V první části se zabývá vyrovnáním map prvního vojenského mapování metodou thin plate spline. V práci je popsán postup, jímž byla vytvořena bezešvá mapová vrstva z naskenovaných ...