Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh webového administrátorského rozhraní pro platformu GIS.lab 

   Author: Tereza Kulovaná; Supervisor: Landa Martin; Opponent: Brodský Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
   Tato diplomová práce si klade za cíl vytvořit webové administrátorské rozhraní pro platformu GIS.lab. Rozhraní umožňuje správu uživatelů a definování jejich rolí a oprávnění. Je tvořeno ze dvou částí - uživatelské konzole ...