Now showing items 1-1 of 1

  • Vizualizace meteorologických a environmentálních dat Godetické observatoře Pecný 

   Author: Lukáš Běloch; Supervisor: Kostelecký Jakub; Opponent: Landa Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Tato práce se věnuje návrhu a realizaci webové aplikace pro vizualizaci meteorologických a enviromentálních dat Geodetické observatoře Pecný. Úvodní část se zabývá návrhem aplikace, vymezením jednotlivých částí, včetně ...