Now showing items 1-1 of 1

  • Zásuvný modul QGIS pro terénní radiační průzkum 

   Author: Kulovaná Tereza; Supervisor: Landa Martin; Opponent: Komárek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Tato bakalářská práce si klade za cíl zautomatizovat zpracování dat naměřených při~terénním radiačním průzkumu. Z mapy dávkových příkonů, resp. plošné aktivity, softwarový nástroj vygeneruje zjednodušené polygony ohraničující ...