Now showing items 1-4 of 4

  • Návrh zásuvného modelu QGIS pro stažení a analýzu datové sady LUCAS 

   Author: Jaroslav Zeman; Supervisor: Landa Martin; Opponent: Brůha Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
   Obsah této diplomové práce je možné rozdělit do dvou částí. První část se zabývá harmonizací datové sady LUCAS a její publikací na mapovém serveru. Druhá část popisuje tvorbu Python balíčku pyeumap.lucas a samotného zásuvného ...
  • Porovnání klasifikace třídy spálenišť v časovém vývoji z dat družic Sentinel-2 s třídami CORINE systému 

   Author: Lucie Děkanová; Supervisor: Halounová Lena; Opponent: Zumr David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Tato diplomová práce je zaměřena na metody, které lze využít k detekci a analýze spálenišť pomocí dat družic Sentinel-2. Hlavním cílem této práce je porovnání klasifikovaných spálenišť pomocí řízené klasifikace v pětiletém ...
  • Rozšíření zásuvného modulu QGIS pro zpracování GTFS o vizualizaci tarifních pásem PID 

   Author: Martin Kouba; Supervisor: Landa Martin; Opponent: Gardoňová Alžběta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
   Tato diplomová práce se zabývá automatizací vytváření tarifních pásem pro dopravní systém Pražské integrované dopravy. Implementace řešení je prováděna jako rozšíření již existujícího zásuvného modulu za pomocí GTFS datasetu. ...
  • Testování způsobů klasifikace pokrytí území vybraných evropských oblastí 

   Author: Tomáš Bouček; Supervisor: Halounová Lena; Opponent: Mišurec Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-23)
   Tato diplomová práce je zaměřena na klasifikaci druhů pokrytí povrchu Země (tzv. land cover) pomocí družicových dat. Cílem je získat co nejlepší výsledky pro různé úrovně tematické podrobnosti a vyhodnotit přesnosti, s ...