Now showing items 1-1 of 1

  • Tvorba programu pro opravu měření digitálního nivelačního přístroje na základě výstupu jeho systémové kalibrace 

   Author: Chumanová Pavla; Supervisor: Vyskočil Zdeněk; Opponent: Jiřikovský Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Tato diplomová práce se zabývá tvorbou programu na opravování nivelačního měření na základě výstupů jeho systémové kalibrace. V úvodní části je pozornost věnována struktuře datových formátů, které tvoří výstupy z digitálních ...