Now showing items 1-1 of 1

  • Využití cloudových a softwarových nástrojů pro zpracování dat DPZ 

   Author: Svetlana Usik; Supervisor: Pacina Jan; Opponent: Roučková Blanka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
   Diplomová práce se zabývá problematikou zpracování dat DPZ v desktopovém a cloudovém softwaru. Práce popisuje teoretické základy DPZ, poskytuje přehled o datech a softwarech pro jejich zpracování. Pro práci byla použita ...