Now showing items 1-1 of 1

  • Využití strojového učení v oblasti geodézie a kartografie 

   Author: Jan Kučera; Supervisor: Pytel Jan; Opponent: Doubrava Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
   Tato práce se věnuje tématu strojového učení a jeho možného využití do jiných oblastí jako je geodézie. V první části práce je rozebrána stručná a základní teorie a v části druhé je pak část praktická zaobírající se ...