Now showing items 1-1 of 1

  • Zpracování a analýza dat z absolutních gravimetrů pomocí aplikace v Python 

   Author: Jakub Šimek; Supervisor: Kostelecký Jakub; Opponent: Lederer Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
   Tato diplomová práce se zabývá vytvářením aplikace pro zpracování dat z absolutních gravimetrů FG5 a FG5X od firmy Micro-g LaCoste. V úvodu je shrnuto, co je gravimetrie a k čemu slouží. Poté je popsán absolutní gravimetr ...