Show simple item recorddc.contributor.authorEfmertová M.
dc.contributor.authorGolan P.
dc.contributor.authorMannová B.
dc.date.accessioned2023-01-05T16:57:05Z
dc.date.available2023-01-05T16:57:05Z
dc.date.issued2021
dc.identifierV3S-356921
dc.identifier.citationEFMERTOVÁ, M., P. GOLAN, and B. MANNOVÁ. Česká stopa v historii výpočetní techniky. Praha: Czech Technical University in Prague, 2021. 1. vol. 1. ISBN 978-80-01-06918-9.
dc.identifier.isbn978-80-01-06919-6 (online)
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/105537
dc.description.abstractCílem publikace je představit vývojové segmenty výpočetní techniky a informatiky ve vztahu k českým zemím a Československu s těžištěm po 2. světové válce do 90. let 20. století. Práce vznikla v rámci projektu Ministerstva kultury ČR NAKI II – Století informace: svět informatiky a elektrotechniky – počítačový svět v nás, k 70. výročí moderního vzniku Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze a ke 40. výročí úmrtí vědce Antonína Svobody. Publikace se věnuje třem základním okruhům: první – obecnému vývoji výpočetní techniky (Průhled do vývoje výpočetní techniky), další část se zabývá československou/českou – Svobodovou počítačovou školou a představuje rozvoj československé výpočetní techniky vázané zejména k osobě Antonína Svobody, k jeho spolupracovníkům, k činnosti Výzkumného ústavu matematických strojů a akcentuje československé/české přínosy k rozvoji informačních technologií. Poslední část pak upozorňuje na současný vývoj zejména od 80. let 20. století ve vztahu k internetu, webu a virtuální realitě. Publikace vede k zamyšlení nad vývojem oboru i nad výrazným technologickým skokem výpočetní techniky a informačních technologií, který uvedené obory zaznamenaly za posledních cca 70 let.cze
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocze
dc.publisherCzech Technical University in Prague
dc.rightsCreative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND) 4.0
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.subjectHistory of technologyeng
dc.subjecthistory of electrotechnologyeng
dc.subjecthistory of informaticseng
dc.subjecthistory of cyberneticseng
dc.subjecthistory of computerseng
dc.subjectCzech landseng
dc.subjectCzechoslovakiaeng
dc.subjectCReng
dc.subject19th - 21st centuryeng
dc.subjectAntonín Svobodaeng
dc.subjectCSAVeng
dc.subjectAS CReng
dc.subjectResearch Institute of Mathematical Machineseng
dc.titleČeská stopa v historii výpočetní technikycze
dc.title.alternativeThe Czech Trace in the History of Computer Technologyeng
dc.typeknihacze
dc.typebookeng
dc.relation.projectidinfo:eu-repo/grantAgreement/Ministry of Culture/DG/DG18P02OVV052/CZ/A Century of Information: The World of Informatics and Electrical Engineering – The Computer World Inside Us/SISIE
dc.rights.accessopenAccess
dc.type.statusPeer-reviewed
dc.type.versionpublishedVersion
dc.description.abstract-translatedThis publication traces the history of selected branches of computer science in the Czech lands and Czechoslovakia, spanning the period from the end of World War II to the 1990s. The book originated within the project of the Ministry of Culture NAKI II – A Century of Information: the World of Informatics and Electrical Engineering – The Computer World Inside Us, held in honor of the 70th anniversary of the modern establishment of the Faculty of Electrical Engineering of the Czech Technical University in Prague, and to mark the 40th anniversary of the death of the distinguished Czech scientist Antonín Svoboda. The publication is focused on three fundamental domains: the first one portrays the general development trends in computer technology (Reviewing Computer Technology Developments), the next section is devoted to the Czechoslovak/Czech (or rather Svoboda´s) computer school, showcasing the upswing of Czechoslovakia´s computer technology, associated primarily with the person of Antonín Svoboda, his colleagues and the achievements of the Research Institute of Mathematical Machines, while accentuating Czech/Czechoslovak contributions to the overal upsurge of information technology. The final part describes recent and contemporary advances in IT, particularly since the 1980s, featuring the Internet, the web and virtual reality. This publication provides an insightful invitation to reflect on the impressive progress of this particular branch, namely its giant technological leap made over the past 70 years.eng


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND) 4.0
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND) 4.0