Show simple item record

Optimal Cooperation of Public Rail Transport Segmentsdc.contributor.advisorTýfa Lukáš
dc.contributor.authorPavel Purkart
dc.date.accessioned2022-11-15T12:19:18Z
dc.date.available2022-11-15T12:19:18Z
dc.date.issued2022-10-16
dc.identifierKOS-788052566905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/105057
dc.description.abstractVeřejná osobní doprava je komplexní propojený systém veřejných služeb v přepravě cestujících. Páteří systému jsou zpravidla systémy osobní kolejové dopravy, které se vyznačují vysokou kapacitou pro přepravu cestujících a separovanou dopravní cestou od ostatních módů dopravy. To je výborně předurčuje tvořit kostru celého systému. Zároveň v jejich případě je však nejsložitější řešení kapacity dopravní cesty a jejího přidělování. Nejsou tak ojediněné případy, ve kterých dochází ke střetu požadavků na přidělování kaapacity železniční dopravní cesty a k jejímu vyčerpání. Tato disertační práce si klade za cíl řešit právě tyto případy, přičemž řeší komplexně otázku, které segmenty osobní přepravy na dopravní cestu umístit v případě vzniku jejího přetížení.cze
dc.description.abstractPublic transport is a comprehensive interconnected system of public passenger transport services. The backbone of the system is usually passenger rail transport system, which are characterized by a high capacity for passenger transport any by a separate traffic path from other modes of transport. This makes them very determined to for the backbone of the whole public transport system. At the same time, however, the most complicated solution in their case is the capacity of the railway traffic path and its allocation. Thus, there are not isolated cases in which there is a conflict between the requirements for the allocation of railway traffic path capacity and it full consumption. This dissertation aims to address precisely these cases, which segments of passenger should be allocated on the railway traffic path in the case of its overfulfilment.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectOptimalizacecze
dc.subjectkapacita železniční dopravní cestycze
dc.subjectmetoda STEMcze
dc.subjectsegmenty osobní kolejové dopravycze
dc.subjecttrať Plzeň-Žateccze
dc.subjectOptimizationeng
dc.subjectrailway traffic path capacityeng
dc.subjectstep methodeng
dc.subjectpublic rail transport segmentseng
dc.subjectrailway line Plzeň-Žateceng
dc.titleOptimální kooperace jednotlivých segmentů osobní kolejové dopravycze
dc.titleOptimal Cooperation of Public Rail Transport Segmentseng
dc.typedisertační prácecze
dc.typedoctoral thesiseng
dc.contributor.refereeBulíček Josef
theses.degree.disciplineDopravní systémy a technikacze
theses.degree.grantorústav dopravních systémůcze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record