Show simple item record

Fast Bayesian Algorithms for FPGA Platformsdc.contributor.advisorUglickich Evženie
dc.contributor.authorRaissa Likhonina
dc.date.accessioned2022-11-14T14:19:16Z
dc.date.available2022-11-14T14:19:16Z
dc.date.issued2022-10-16
dc.identifierKOS-691746798605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/105036
dc.description.abstractDisertační práce je věnována rychlým algoritmům Bayesovského rozhodování, přesněji řečeno QRD RLS Lattice algoritmu s testováním hypotéz, který byl aplikován na řešení problému detekce ruky na základě ultrazvukové technologie. Během výzkumu se ukázalo, že je potřeba navrhnout strukturu regresních modelů a přistupovat k testování hypotéz určitým způsobem pro zvolený případ, tj. aby algoritmus byl schopen potlačit šum a navíc vypočítat vzdálenost ruky od zařízení, což by potenciálně umožnilo identifikovat jednoduchá gesta. Dalším cílem bylo implementovat algoritmus na HW platformě za použití reálných dat z ultrazvukových mikrofonů. Algoritmus byl implementován na zařízení Xilinx Zynq Ultrascale+ s programovatelnou logikou FPGA a běží paralelně na jeho čtyřjádrovém procesoru ARM Cortex A53. Během experimentů se ukázalo, že algoritmus funguje spolehlivě a přesně v reálném čase s využitím reálných dat z ultrazvukového mikrofonu. Práce obsahuje zkoumání současného stavu problematiky v oboru a poskytuje teoretické podklady nezbytné pro vývoj a modifikaci algoritmu pro splnění cílů práce. Součástí práce je také důkladný popis experimentů a analýza výsledků ze simulace a výpočtu s využitím skutečných ultrazvukových dat jak v prostředí MATLAB R2019b, tak i na HW platformě Xilinx Zynq Ultrascale+.cze
dc.description.abstractThe thesis is devoted to fast Bayesian algorithms, more precisely to the QRD RLS Lattice algorithm combined with hypotthesis testing and applied to hand detection problem solution based on ultrasound technology. Due to the proposed structure of regression models and the offered approach to hypothesis testing in the work, the algorithm under consideration is able to solve the problem of noise cancellation and additionally to compute the distance between the hand and the device; thus, potentially enabling to identify simple gestures. Further, the algorithm was implemented in parallel on the HW platform of Xilinx Zynq Ultrascale+ device with a quad-core ARM Cortex A53 processor and FPGA programmable logic and proved to function reliably and accurately in real time using real data from an ultrasound microphone.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectRLS algoritmycze
dc.subjectFIR filtrycze
dc.subjecttestování hypotézcze
dc.subjectBayesovský přístupcze
dc.subjectFPGAcze
dc.subjectparalelní zpracovánícze
dc.subjectpipeliningcze
dc.subjectultrazvukcze
dc.subjectdetekce rukycze
dc.subjectRLS algorithmseng
dc.subjectFIR filterseng
dc.subjecthypothesis testingeng
dc.subjectBayesian approacheng
dc.subjectFPGAeng
dc.subjectparallel processingeng
dc.subjectpipeliningeng
dc.subjectultrasoundeng
dc.subjecthand detectioneng
dc.titleRychlé algoritmys Bayesovského rozhodování pro FPGA platformycze
dc.titleFast Bayesian Algorithms for FPGA Platformseng
dc.typedisertační prácecze
dc.typedoctoral thesiseng
dc.contributor.refereeGoswami Dip
theses.degree.disciplineInženýrská informatika v dopravě a spojíchcze
theses.degree.grantorústav aplikované matematikycze
theses.degree.programmeInženýrská informatikacze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record