Show simple item recorddc.contributor.authorValentin J.
dc.contributor.authorVacková P.
dc.contributor.authorBelhaj M.
dc.contributor.authorMatousek D.
dc.date.accessioned2022-10-04T12:41:21Z
dc.date.available2022-10-04T12:41:21Z
dc.date.issued2022
dc.identifierV3S-360193
dc.identifier.citationVALENTIN, J., et al. Experimentální posouzení asfaltového betonu s 50 % R-materiálu a oživovací přísadou (rejuvenátorem) Anova 1817. Silnice mosty. 2022, 2022(3), 14-22. ISSN 1804-8684.
dc.identifier.issn1804-8684 (print)
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/104296
dc.description.abstractČlánek se zaměřuje na poznatky experimentálního posouzení vlivu nového typu komerčně dostupného rejuvenátoru na vlastnosti asfaltové směsi s vyšším podílem R-materiálu při zohlednění různého procenta dávkování přísady s cílem dosáhnout odpovídající efekt oživení zestárnutého asfaltu. Jelikož takový účinek má být pokud možno i trvanlivý, jsou do výsledků zahrnuty též poznatky se simulací dlouhodobějšího stárnutí. Vedle toho je provedeno posouzení základních charakteristik pro zpětně získané pojivo vydestilované z použitého R-materiálu, do kterého jsou vmíchány podobné podíly rejuvenační látky. Základní zkoušky jsou doplněné o některé poznatky funkčních zkoušek pojiv, které se zaměřují například a deformační chování nebo změnu reologických charakteristik v závislosti na teplotě, při které k měření dochází. Pro výsledky získané u asfaltového pojiva s různými úrovněmi použitého dávkování oživovací přísady je následně vymezen index rejuvenace jako jistá možnost rychlého posouzení kvalitativního účinku přísady na zdegradované pojivo.cze
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocze
dc.publisherSdružení pro výstavbu silnic
dc.relation.ispartofSilnice mosty
dc.rightsCreative Commons Attribution-NonCommercial (CC BY-ND) 2.5
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/
dc.subjectasphalt mixeng
dc.subjectasphalt concreteeng
dc.subjectreclaimed asphalteng
dc.subjectrejuvenatoreng
dc.subjectperformance testseng
dc.subjectageingeng
dc.subjectAnova 1817eng
dc.titleExperimentální posouzení asfaltového betonu s 50 % R-materiálu a oživovací přísadou (rejuvenátorem) Anova 1817cze
dc.title.alternativeExperimental assessment of asphalt concrete with 50% of reclaimed asphalt and Anova 1817 rejuvenating agenteng
dc.typečlánek v časopisecze
dc.typejournal articleeng
dc.rights.accessopenAccess
dc.type.statusPeer-reviewed
dc.type.versionpublishedVersion
dc.description.abstract-translatedThe paper focuses on the findings of an experimental assessment of the effect of a new type of commercially available recycling agent (rejuvenator) on the properties of asphalt mixtures with a higher proportion of reclaimed asphalt, taking into account different percentages of additive dosage, in order to achieve an adequate rejuvenation effect of aged bitumen. Since such an effect is to be preferably durable, the results also include the findings with the simulation of long-term ageing. In addition, an assessment of the basic characteristics is made for a recovered binder distilled from the used reclaimed asphalt with similar proportions of rejuvenating agent mixed in. The basic tests are complemented by some findings from functional tests of binders, which focus on, for example, deformation behavior or the change in rheological characteristics depending on the temperature at which the measurement occurs. A rejuvenation index is then defined for the results obtained for asphalt binder with different levels of applied dosage of the rejuvenating additive as a certain possibility to quickly assess the qualitative effect of the additive on the degraded binder.eng


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Attribution-NonCommercial (CC BY-ND) 2.5
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Attribution-NonCommercial (CC BY-ND) 2.5