Show simple item recorddc.contributor.authorJanoš, Vít
dc.date.accessioned2022-10-04T06:57:48Z
dc.date.available2022-10-04T06:57:48Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/104294
dc.description.abstractPráce se zabývá problematikou dopravního plánování v systémech veřejné dopravy, se zaměřením na osobní železniční dopravu. Jsou představeny jednotlivé kroky dopravního plánování, jakož i vybrané postupy a metody, exaktní i heuristické, které jsou v dopravním plánování uplatnitelné. Autor se v práci snaží o propojení otázek dopravního chování, zjišťování přepravních vztahů a metod plánování linek tak, aby bylo možné při aplikaci představených postupů ve výsledném efektu dosáhnout příznivějšího modal split veřejné dopravy.cze
dc.language.isočeštinacze
dc.publisherFakulta dopravní ČVUTcze
dc.subjectveřejná dopravacze
dc.subjectplánování veřejné dopravycze
dc.subjecttechnologie dopravycze
dc.subjectželezniční dopravycze
dc.subjectplánování jízdního řáducze
dc.subjectIT JŘcze
dc.titleDopravní plánování v systémech veřejné dopravycze
dc.typehabilitační prácecze
dc.typehabilitation thesis
theses.degree.grantorČeské vysoké učení technické v Praze. Fakulta dopravní
dc.description.abstract-translatedThe thesis focuses on the issue of transport planning in public transport systems, with a focus on passenger rail transport. The individual steps of transport planning are presented, as well as selected procedures and methods, both exact and heuristic, which are applicable in transport planning. In this work, the author tries to link issues of transport behaviour, the discovery of transport relations and methods of line planning so that, when the presented procedures are applied, a more favourable modal split of public transport can be achieved in the final effect.


Files in this itemThis item appears in the following Collection(s)

Show simple item record