Show simple item record

Financial Analysis and Valuation of the Selected Companydc.contributor.advisorVaněček David
dc.contributor.authorŠtěpán Vilímek
dc.date.accessioned2022-06-03T22:52:38Z
dc.date.available2022-06-03T22:52:38Z
dc.date.issued2022-06-03
dc.identifierKOS-1178823585105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/101110
dc.description.abstractCílem této diplomové práce je stanovení hodnoty podniku Obklady Vilímek k 31.12.2020. V teo-retické části diplomové práce jsou popsány základní pojmy a metody, které jsou dále využity v praktické části diplomové práce. V druhé části práce je představena společnost Obklady Vilímek, která se specializuje na prodej obkladů a dlažeb. Nachází se zde metodika ocenění podniku, včetně vymezení souvisejících a základních pojmů této problematiky, zpracování strategické a finanční analýzy, finančního plánu a popis samotných metod oceňování.cze
dc.description.abstractThe aim of this Master thesis is to determine the value of the company Obklady Vilímek as of 31.12.2020. The theoretical part of the thesis describes the basic concepts and methods, which are further used in the practical part of the thesis. The second part of the work presents the company Obklady Vilímek, which specializes in the sale of tiles and paving. There is a methodol-ogy of company valuation, including the definition of related and basic concepts of this issue, elaboration of strategic and financial analysis, financial plan and a description of the valuation methods themselves.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectOceňování podnikucze
dc.subjecthodnota podnikucze
dc.subjectfinanční analýzacze
dc.subjectstrategická analýzacze
dc.subjectfinanční pláncze
dc.subjectekonomická přidaná hodnotacze
dc.subjectBusiness valuationeng
dc.subjectbusiness valueeng
dc.subjectfinancial analysiseng
dc.subjectstrategic analysiseng
dc.subjectfinancial planeng
dc.subjecteconomic added valueeng
dc.titleFinanční analýza a ocenění vybraného podnikucze
dc.titleFinancial Analysis and Valuation of the Selected Companyeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeSponer Miroslav
theses.degree.grantorinstitut pedagogických a psychologických studiícze
theses.degree.programmeProjektové řízení inovacícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record