Show simple item record

Synthesis and characterization of highly luminescent garnetsdc.contributor.advisorProuzová Procházková Lenka
dc.contributor.authorEliška Müllerová
dc.date.accessioned2022-04-08T09:51:20Z
dc.date.available2022-04-08T09:51:20Z
dc.date.issued2021-08-27
dc.identifierKOS-1026112022405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/100514
dc.description.abstractTato práce se věnuje syntéze multikomponentních granátů s obecným vzorcem (Lu,Gd,Sc)3(Sc.Al)5O12 dopovaných Ce a optimalizaci přípravy a vhodné dopaci granátů. Také volně navazuje na předchozí práci na výzkumném úkolu přípravou vzorků Lu2,5Gd0,5Ga2Al3O12: Ce, který byl v této práci dopovaný ještě ionty Ho3+. Vodné roztoky byly ozařovány UV zářením pomocí čtyř nízkotlakých rtuťových výbojek a následným žíháním byly vyrobeny požadované granáty. Připravené vzorky byly analyzovány pomocí metod XRF, XRD a RL. Pomocí metody XRD se zjišťovala fázová čistota vzorků a pomocí XRF prvkové složení. Dále jsou v diplomové práci změřena radioluminiscenční a fotoluminiscenční spektra vzorků. Na základě fázové analýzy bylo dále optimalizováno složení pomocí náhrady části iontů Gd ionty Lu tak, aby došlo ke stabilizaci granátové struktury. Jejich prvkové složení odpovídalo očekávání. V luminiscenčních spektrech se projevila emisní maxima odpovídající přechodům 5d-4f Ce3+ a emisní maxima odpovídající 4f-4f Gd3cze
dc.description.abstractThis thesis deals with the synthesis of multicomponent garnets with the general formula (Gd, Sc)3(Sc.Al)5O12 doped with Ce and optimalization of preparation and appropriate doping of grenades. It also loosely builds on previous work on the research task of preparing Lu2,5Gd0,5Ga2Al3O12: Ce which was doped in this work with Ho3+ ionts. Powders were prepared by using UV irradiation aqueous solution with four low-pressure mercury lamps and the subsequent calcination of the solid products. The grenades were analyzed by XRF, XRD and RL methods. The phase purity of the samples was determined by XRD and the elemental composition by the XRF method. The radioluminescence and photoluminescence spectra of the samples where measured in the thesis. Based on the phase analysis, the composition was further optimized by replacing part of the Gd ions with Lu ions so as to stabilize the garnet structure. Their elemental composition corresponds with expectations. Luminescence spectra shows typical emision maxima of 5d-4f Ce3+ transmition and 4f-4f Gd3+ transmitioneng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectgranátcze
dc.subjectluminiscencecze
dc.subjectfotochemiecze
dc.subjectgarnetseng
dc.subjectluminescenceeng
dc.subjectphotochemistryeng
dc.titlePříprava a charakterizace vysoce luminiscenčních granátůcze
dc.titleSynthesis and characterization of highly luminescent garnetseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeBurešová Hana
theses.degree.disciplineJaderná chemiecze
theses.degree.grantorkatedra jaderné chemiecze
theses.degree.programmeAplikace přírodních vědcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record