Show simple item recorddc.contributor.authorKozlok M.
dc.contributor.authorBálský M.
dc.contributor.authorŽák P.
dc.date.accessioned2022-03-31T18:33:47Z
dc.date.available2022-03-31T18:33:47Z
dc.date.issued2021
dc.identifierV3S-355535
dc.identifier.citationKOZLOK, M., M. BÁLSKÝ, and P. ŽÁK. Měřicí přístroj pro terénní měření integrálního činitele odrazu povrchů. In: Sborník recenzovaných příspěvků Kurz osvětlovací techniky XXXVI. Kurz osvětlovací techniky XXXVI, Loučná nad Desnou, 2021-10-04/2021-10-06. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky, 2021. p. 93-97. ISBN 978-80-248-4556-2.
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/100403
dc.description.abstractČlánek se zabývá problematikou měření integrálního činitele odrazu difuzních povrchů, jež je jedním z hlavních vstupních parametrů při světelně technických výpočtech vnitřních, a v některých aplikačních oblastech, i venkovních osvětlovacích soustav. Vzhledem k absenci jednoduchého měřicího přístroje, který by umožňoval měření výše uvedeného parametru, byl navržen prototyp přístroje pro měření činitele odrazu a byla provedena orientační kalibrace na normálech odrazivosti v laboratoři radiometrie a fotometrie Českého metrologického institutu.cze
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocze
dc.publisherFakulta elektrotechniky a informatiky
dc.relation.ispartofSborník recenzovaných příspěvků Kurz osvětlovací techniky XXXVI
dc.subjectintegral surface reflectanceeng
dc.subjectdiffuse surfaceseng
dc.subjectlighting systemseng
dc.subjectreflectance measurementseng
dc.titleMěřicí přístroj pro terénní měření integrálního činitele odrazu povrchůcze
dc.title.alternativeThe device for measurement of integral surface reflectanceeng
dc.typestať ve sborníkucze
dc.typeconference papereng
dc.rights.accessclosedAccess
dc.type.statusPeer-reviewed
dc.type.versionpublishedVersion
dc.relation.conferenceKurz osvětlovací techniky XXXVI
dc.description.abstract-translatedThe paper deals with the measurement of the integral reflectance of diffuse surfaces, which is one of the main input parameters in lighting engineering calculations of indoor and, in some application areas, outdoor lighting systems. Due to the absence of a simple measuring instrument that would allow the measurement of the above parameter, a prototype instrument for measuring the reflectance was designed and an approximate calibration was performed on the reflectance standards in the laboratory of radiometry and photometry of the Czech Metrology Institute.eng


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record