Show simple item record

n x Nusle!!!dc.contributor.advisorKordovský Petr
dc.contributor.authorMartin Sucharda
dc.date.accessioned2022-03-11T15:51:35Z
dc.date.available2022-03-11T15:51:35Z
dc.date.issued2022-03-03
dc.identifierKOS-964350213005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/100137
dc.description.abstractBytový dům se nachází v jedné z mnoha proluk v oblasti mezi náměstí Bratří Synků a Otakarovou. Nalezneme zde nejrůznější typy budov, tovární komíny i přízemní přístřešky. Návrh se snaží o nenásilné vyplnění téměř 24m široké proluky mezi prvorepublikovými bytovými domy. Uliční fasáda domu je vertikálně dělena na tři části kvůli větší šířce proluky, než ostatních domů. Důležitou součástí projektu je vnitroblok, kde je pro potřeby studie počítáno s odstraněním současné jednopodlažní zástavby a vytvořením podzemních velkokapacitních garáží pro téměř celý blok a s vytvořením parku nad nimi.cze
dc.description.abstractThe apartment building is located in one of the many gap sites in the area between Náměstí Bratří Synků and Otakarová. Various types of buildings, factory chimneys and ground floor sheds can be found in that area. The project aims to harmoniously fill an almost 24 m wide gap between the adjacent apartment buildings. The street facade of the house is vertically divided into three parts due to the greater width of the gap than in the other houses. An important part of the project is the courtyard: for the purpose of the study the removal of the current single-storey buildings, the creation of underground large-capacity garages for almost the entire block and the creation of a park above them are planned.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectNuslecze
dc.subjectPrahacze
dc.subjectbytovýcze
dc.subjectdůmcze
dc.subjectVlastislavovacze
dc.subjectNusleeng
dc.subjectPragueeng
dc.subjectapartmenteng
dc.subjectbuildingeng
dc.subjectVlastislavovaeng
dc.titlen x Nusle!!!cze
dc.titlen x Nusle!!!eng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeFlegl Jan
theses.degree.disciplineArchitekturacze
theses.degree.grantorústav navrhování IIcze
theses.degree.programmeArchitektura a urbanismuscze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record