Now showing items 3750-3769 of 60105

   Subject
   automation,BIM,comparasion,Construction 4.0,digitalization,robotic bricklaying,robotization,technology [1]
   Automatizace [6]
   automatizace [12]
   automatizace budov, inteligentní řídící systémy budovy, úspora energie [1]
   Automatizace kontroly kvality [1]
   automatizace měření [1]
   automatizace procesu [1]
   automatizace procesů,mobilní vývoj,pracovní postup,automatizované testy,Android,iOS [1]
   automatizace přepravy [1]
   Automatizace testování [1]
   automatizace testování [1]
   automatizace testování,testovací skripty,refaktoring testů,nahrávání testů,deskriptivní programování,problém nejdelší společné posloupnosti,znovupoužitelné objekty [1]
   automatizace výrobních linek, Blum, ČSN EN ISO 4287 ? 1997, ČSN EN ISO 4288 ? 1996, drsnost povrchu, funkční plocha, geometrická specifikace výrobku, integrace měřící sondy, kvalita výsledného povrchu, metrologie, měření drsnosti povrchu, mikrostruktura, normalizované charakteristiky povrchu, obrábění povrchu, parametry drsnosti povrchu, průmysl 4.0, průmyslová aplikace, struktura povrchu [1]
   automatizace výroby [1]
   automatizace, 3D systémy, totální stanice, GNSS, grejdry, frézy, finišery, válce, vozovka [1]
   Automatizace, konfigurace, síťové prvky, MikroTik, RouterBOARD, RouterOS, Ansible [1]
   Automatizace, měření povrchové tvrdosti, porézní materiály [1]
   automatizace, výuka, motor, experiment [1]
   automatizace,BIM,digitalizace,robotické zdění,robotizace,Stavebnictví 4.0,technologie,porovnání [1]
   Automatizační linka [1]