Now showing items 24621-24640 of 32969

   Subject
   Riziko, nejistota, manažerské riziko, informační zdroj, simulace Monte Carlo, aplikace Crystal Ball [1]
   riziko, rizikovost pozemní komunikace, nehoda, bezpečnost, GIS, mapové zobrazení [1]
   Riziko,metoda matice rizik,skórovací metoda s mapou rizik,riziková analýza,identifikace rizik,posouzení rizik,reakce na rizika,monitoring rizik,SWOT analýza [1]
   riziko,metody hodnocení rizik,příčina,chyba,údržba [1]
   Riziková analýza, ?ízení zakázky, d?evostavba, panelová montá , realizace stavby [1]
   Riziková analýza,povodňová škoda,vodní nádrž,transformace povodňové vlny,jednotková škoda [1]
   rizikové chování, kriminalita mládeže, záškoláctví, diagnostika, psychoaktivní látky [1]
   RM/OSI, TCP/IP, SNMP, M-Bus, WM-Bus, Python, HTML, jQuery [1]
   RNAV,RNP approach,area navigation,LPV,GNSS,České Budějovice airport [1]
   RNAV,RNP přiblížení,prostorová navigace,LPV,GNSS,letiště České Budějovice [1]
   RNAV,RNP,PBN,RNP approach,LNAV,VNAV,APV,enroute flight,navigational equipment,crew training,new options of flying,satellite navigation,hardware,software [1]
   RNAV,RNP,PBN,RNP přiblížení,LNAV,VNAV,APV,traťový let,navigační vybavení,výcvik posádek,nové možnosti létání,satelitní navigace,hardware,software [1]
   RNP APCH, Approach with vertical guidance, APV, IMC, VFR aerodromes [1]
   RNP APCH, backup, airport, LPV [1]
   RNP APCH, Priblíženie s vertikálnym vedením, APV, IMC, VFR letiská [1]
   RNP APCH, záloha, letište, LPV [1]
   RNP Approach, Area Navigation, Performance Based Navigation, Required Navigation Performance, Global Navigation Satellite System, Integrity, RAIM prediction, LNAV Approach, LNAV/VNAV Approach, LPV Approach, Approach with Vertical Guidance, Continuous Descend Final Approach, Satellite Based Augmentation System, baro-VNAV, Flight Training, Standard Operating Procedures. [1]
   ROA, ROE, ekonomická krize, Vývoj rentability v ČR [1]
   Road accident, infrastructure objects, statistic of accidents, deformation on impact, passive safety [1]
   road accidents, capital city of Prague, traffic infrastructure, road safety, safety inspections [1]