Now showing items 19349-19368 of 94762

  Subject
  Distribuční systém, generace, elektrárny, solární články, obnovitelné zdroje energie,Solární energie, větrná energie, vodní energie [1]
  distribuční trafostanice [2]
  distribuční trans-formovna typu H [1]
  distribuční transformátor [2]
  Distribuční transformátor, amorfní fólie, Steinmetzův vztah, AutoCAD, Ansys, Transient-Thermal, Maxwell 3D [1]
  Distribuční transformátor, návrh distribučního transformátoru, chlazení, ztráty nakrátko, ztráty naprázdno, aktivní část [1]
  Distribuční transformátor, orientovaná křemíková elektrotechnická ocel, amorfní fólie, step-lap, Steinmetzův vztah, AutoCAD, Maxwell 3D [1]
  distribuční úlohy [1]
  distribuovaná anténní řada, simulátor, vyzařovací charakteristika, C++, Qt framework [1]
  distribuovaná databáze, grafová databáze, kryptoměna, shlukování, Neo4j, Java [1]
  Distribuovaná energie,regresní analýza,korelační analýza,počasí,socioekonomické a ekonomické ukazatel [1]
  Distribuovaná kniha,Blockchain,RDF,Corda,Inteligentní Smlouva,Sémantický Web [1]
  Distribuovaná manipulace,řídicí systém,zpětná vazba,dielektroforéza,magnetoforéza,mikromanipulace,elektrické pole,magnetické pole [1]
  distribuovaná manipulace,vizuální zpětná vazba,optimální řízení,ultrazvuková manipulace [1]
  Distribuovaná optimalizace,identifikace systémů,nelineární systémy,kalibrace parametrů [1]
  distribuovaná účetní kniha [1]
  distribuovaná výroba energie [1]
  distribuované generace, nadproudová relé, distribuční sítě, ochrana, analýza elektrické systému. [1]
  distribuované grafové databázy [1]
  distribuované lámání [1]