Zobrazují se záznamy 5999-6018 z 21390

   Klíčové slovo
   F-tvaré úlohy,replikace [1]
   F0 [1]
   face, expressions, micro-expressions, emotions, computer vision, image processing, SVM [1]
   Facial nerve,peripheral palsy,herpes zoester oticus,Ramsay-Hunt syndrom [1]
   Facial thermography,Nasal challenge tests,Thermography in allergology [1]
   Facility location problem, operation research, linear programing, cost analysis, optimalization, global industry [1]
   Facility management Facility manager Supporting processes [1]
   Facility management Facility manažer Podpůrné procesy [1]
   Facility management, BIM, COBie, CAFM system, Faculty of Civil Engineering of the Czech Technical University in Prague [1]
   Facility management, BIM, COBie, CAFM systém, Fakulta stavební ČVUT v Praze [1]
   facility management, commissioning, technický facility management, FMEA, řízení rizik, CAFM, insourcing služeb, outsourcing služeb, komplexní facility management, správa budov, preventivní údržba, totálně preventivní údržba, údržba orientovaná na spolehlivost facility management, commissioning, technical facility management, FMEA, risk management, CAFM, insourcing, outsourcing, complex facility management, management of buildings, preventive maintenance, total preventive maintenance, reliability oriented maintenance [1]
   Facility management, Facility Management Auditu, audit, podpůrné procesy, nástroj pro hodnocení efektivního fungování Facility managementu Facility management, Facility Management Audit, audit, support processes, tool for valuation of effectiveness of FM [1]
   Facility Management, Facility manager, controller, Computer-aided facility management, Alstanet Facility Management, passportisation, passport, code, workflow [1]
   Facility management, facility manager, life cycle cost, náklad, technické zařízení budov, výnos. [1]
   Facility Management, Facility manažer, dispečer, Computer-aided facility management, Alstanet Facility Managemet, pasportizace, pasport, kód, workflow [1]
   facility management, facility, management, manager, support processes, core business, facility manager [1]
   facility management, facility, management, manažer, podpůrné činnosti, hlavní činnost, facility manažer [1]
   Facility management, life cycle of construction, work environment, Users preferences for office buildings [1]
   Facility management, management of asset and building, municipality [1]
   Facility management, nemovitost, údržba, správa, služby, insourcing, outsourcing, facility manager [1]