Zobrazují se záznamy 1-20 z 28440

  • LMS v geodetických aplikáciach vyrovnávacieho počtu 

   Autor: Györi Gabriel; Vedoucí práce: Čepek Aleš; Oponent práce: Kostelecký Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-03-20)
   Témou dizertačnej práce je implementácia metódy mediánov najmenších štvorcov (LMS ? Least Median of Squares) ako robustnej metódy vyrovnania geodetických meraní. Metóda LMS je založená na výbere vzoriek pozorovaní a následnom ...
  • Mechanical properties of cold-formed stainless steel 

   Autor: Mařík Jan; Vedoucí práce: Jandera Michal; Oponent práce: Křívý Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-10)
   Korozivzdorná ocel je specifický materiál, který se svým chováním liší od uhlíkové oceli, což vyžaduje odlišný přístup při navrhování stavebních konstrukcí. Jedním z hlavních znaků všech korozivzdorných ocelí, který doposud ...
  • Verified Unsteady Model for Analysis of Contra-Rotating Propeller Aerodynamics 

   Autor: Štorch Vít; Vedoucí práce: Nožička Jiří; Oponent práce: Cyrus Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-22)
   The doctoral thesis is focused on the development of a new computational model for analysis of contra-rotating propellers, its testing and verification, and application on selected important problems of contra-rotating ...
  • Modelování prostorově variantních optických systémů 

   Autor: Janout Petr; Vedoucí práce: Páta Petr; Oponent práce: Hozman Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-03-01)
   Dizertační práce Modelování prostorově variantních optických systémů se věnuje tématu modelování obrazových systémů s komplikovanou bodovou rozptylovou funkcí širokoúhlých systémů a anizotropních optických materiálů. ...
  • Konfokální rentgenová fluorescenční analýza 

   Autor: Prokeš, Radek; Trojek, Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská. Katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření, 2018)
  • Systémy krevních skupin u člověka a jejich význam pro transfuzní lékařství, regionální rozdíl ve výskytu antigenu Kell v oblasti Kladno a Rakovník 

   Autor: Banková Gabriela; Vedoucí práce: Langrová Eva; Oponent práce: Bohoněk Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-18)
   Bakalářská práce vytváří přehled systémů krevních skupin, hlavní zaměření je na krevní systém AB0, Rh systém a Kell systém, které jsou v klinickétrsnsfuzní praxdi nejdůležitější. Zabývá se významem krevních skupin pro ...
  • Hodnocení technologií v kardiologii 

   Autor: Hasenöhrlová Pavla; Vedoucí práce: Rogalewicz Vladimír; Oponent práce: Zemánek David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
   Diplomová práce měla dva základní cíle: (1) zmapovat publikované HTA studie týkající sezdravotnických prostředků vintervenční kardiologii a (2) provést zhodnocení C-ramen voblasti kardiologie. V první části byly vyhledány ...
  • Nepřímé náklady pro potřeby hodnocení zdravotnických technologií 

   Autor: Svoboda Vojtěch; Vedoucí práce: Kamenský Vojtěch; Oponent práce: Gavurová Beáta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
   Práce rozpracovává problematiku nepřímých nákladův oblasti zdravotnictví, kterým je obecně věnována malá pozornost ve srovnání snákladypřímými. Cílempráce je vypracování návrhu řešení výpočtu nepřímých nákladů ve zdravotnickém ...
  • Možnosti zavedení elektronické preskripce v České republice 

   Autor: Konopáčová Eva; Vedoucí práce: Kubátová Ivana; Oponent práce: Schlanger Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
   Práce mapuje postupy implementace elektronické preskripce vzahraničních zemích, kde systém již plně funguje nebo je na velice vysoké úrovni zavádění. Analyzuje současný stav elektronické preskripce vČeské republice. Vpráci ...
  • Využití systému pro měření kinematiky pohybu vestibulárního aparátu v průběhu chůze 

   Autor: Váchová Adéla; Vedoucí práce: Volf Petr; Oponent práce: Vilímek Miloslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Tato bakalářská práce se zabývá využitím systému pro měření kinematiky vestibulárního aparátu v průběhu chůze a vyhodnocením vlivu stylu chůze a typu obuvi na pohyb vestibulárního aparátu. Zvoleným systémem pro toto měření ...
  • Nákup kardiologických přístrojů na kardiologickém oddělení 

   Autor: Šenderová Karolína; Vedoucí práce: Kamenský Vojtěch; Oponent práce: Příhodová Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
   Práce se zabývá nákupem kardiologických přístrojů na vybrané oddělení. Hlavním cílem je doporučení optimálního výběru dodavatele kardiologických přístrojů. Toho by jedosaženo za pomoci zmapování procesu nákupu na vybraném ...
  • Modelování krevního zásobení horní končetiny při zavedení AV dialyzačního zkratu 

   Autor: Kolář Petr; Vedoucí práce: Socha Vladimír; Oponent práce: Lopot Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Tato práce se zabývá analýzou současného stavu v oblasti modelování cévního systému horní končetiny metodami konečných prvků s ohledem na možnosti aplikace v chirurgickém vytváření arteriovenózního (A-V) shuntu a změny ...
  • Sledování nálezu makrotrombocytů v nátěru trombocytopenické periferní krve ve vztahu k rozšířenému parametru krevního obrazu-IPF (frakce nezralých trombocytů). 

   Autor: Hechtberger Filip; Vedoucí práce: Mašková Václava; Oponent práce: Matějček Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Předmětem této práce bylo zhodnotit morfologicky velikost destiček v mikroskopickém nátěru ve vztahu k rozšířenému parametru krevního obrazu IPF (frakce nezralých trombocytů). Z literatury víme, že sledováním IPF můžeme ...
  • Možnosti rehabilitace u dětí s parézou brachiálního plexu 

   Autor: Zdražil Aleš; Vedoucí práce: Štiková Barbora; Oponent práce: Dylevský Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-11)
   V práci se pojednává o problematice poporodní parézy brachiálního plexu a možnosti rehabilitace dětí od 6 do 12 let. Teoretická část práce je věnována anatomické a neurologické struktuře horní končetiny, včetně vysvětlení ...
  • Bolest bederní páteře u aktivních sportovců 

   Autor: Šrůtová Marie; Vedoucí práce: Štiková Barbora; Oponent práce: Kimličková Monika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Předmětem této bakalářské práce je zpracování a poskytnutí informací týkajících se fyzioterapeutické péče u pacientů, které i přes aktivitu na vrcholové úrovni trápí bolesti bederní páteře. Cílem je blíže se seznámit s ...
  • Rozdílné vlastnosti T regulačních buněk v pupečníkové krvi novorozenců zdravých a alergických matek 

   Autor: Ondřejíková Leona; Vedoucí práce: Hrdý Jiří; Oponent práce: Vymětalová Veronika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Předmětem bakalářské práce je porovnání T regulačních buněk v pupečníkové krvi novorozenců zdravých a alergických matek. Teoretická část bakalářské práce popisuje hlavní složky imunitního systému podílející se na rozvoji ...
  • Využití POCT prostředků k monitorování koncentrace glukózy u pacientů v nemocniční péči 

   Autor: Ondrášková Romana; Vedoucí práce: Knapovská Irena; Oponent práce: Obitková Daniela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-12)
   Monitoring koncentrace glukózy je nedílnou součástí ambulantní péče (diabetici) i nemocniční péče (pacienti po operacích a v kritickém stavu). Ke stanovení glykémie jsou rutinně používány velké biochemické analyzátory v ...
  • Evakuace se zaměřením na Oblastní nemocnici Kladno v případě blackoutu či jiné mimořádné události 

   Autor: Švarcová Lucie; Vedoucí práce: Foubíková Helena; Oponent práce: Hes Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Předmětem diplomové práce je seznámení se s pojmem evakuace jak všeobecně, tak se zaměřením na oblastní nemocnici Kladno v případě mimořádné události. V teoretické části jsou uvedeny základní možnosti řešení různého druhu ...
  • Výpočet hodnoty nitrooční čočky po předchozí refrakční operaci 

   Autor: Drážková Kristýna; Vedoucí práce: Palkovičová Eliška; Oponent práce: Hložánek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Tato práce je věnována problematice výpočtu hodnoty nitrooční čočky (IOL) po předchozí refrakční operaci, kdy nelze použít klasické výpočtové metody. Proto se v takových případech používají nové metody pro výpočet IOL, ...
  • Chemické vyšetření moči a vyšetření močového sedimentu - automatizace procesu na močové lince 

   Autor: Černá Anna; Vedoucí práce: Jůzová Veronika; Oponent práce: Obitková Daniela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Chemické vyšetření moče a močového sedimentu patří mezi základní biochemická vyšetření. Je využíváno k posouzení funkce ledvin a močových cest. Cílem této práce bylo shrnout základní poznatky o stavbě močových cest, jejich ...