Zobrazují se záznamy 1-20 z 36770

  • Návrh otěruodolných povlaků pro využití v průmyslových aplikacích za vysokých teplot 

   Autor: Martin Daněk; Vedoucí práce: Polcar Tomáš; Oponent práce: Carvalho Sandra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-08)
   Dizertační práce se věnuje problematice nanášení a využití povlaků deponovaných metodou magnetronového naprašování. Práce je členěna do dvou hlavních částí – na část teoretickou a praktickou. Teoretická část se zabývá ...
  • Saturation effect and anti-windup schemes for time-delay systems 

   Autor: Jaroslav Bušek; Vedoucí práce: Zítek Pavel; Oponent práce: Cvejn Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-12)
   In the present dissertation thesis, an analysis of a class of time-delay controllers subject to astatic behaviour associated with the so-called windup effect in control loops with saturating actuators is conducted using ...
  • Interakce mezi budovou a uživatelem v čase na příkladu objektu ABX v Praze 

   Autor: Jan Žemlička; Vedoucí práce: Dulla Matúš; Oponent práce: Kohout Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-05-30)
   Nově postavené budovy začínají žít a fungovat vlastním životem, který je více či méně odlišný od prvotních představ investora, architekta i uživatelů. Jestliže nezkušený architekt narazil na naivního investora a uživatel ...
  • Vyztužování silikátových kompozitů pomocí nekorozivních výztuží 

   Autor: Lenka Laiblová; Vedoucí práce: Hájek Petr; Oponent práce: Bílek Vlastimil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-15)
   Textilní beton často označován zkratkou TRC z anglického názvu Textile Reinforced Concrete je kompozitní materiál, který je stále ve fázi výzkumu, přestože je známý již druhou desítku let. Tato disertační práce se zabývá ...
  • Návrh na zvýšení efektivity činností při odborném šetření leteckých nehod 

   Autor: Tomáš Vojtěch; Vedoucí práce: Plos Vladimír; Oponent práce: Bejdák Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-13)
   Šetření leteckých nehod patří mezi jednu z nejdůležitějších činností vykonávaných v oblasti letectví, která je rozvíjena již od samotného počátku jeho vzniku a její vývoj bude do budoucna dále pokračovat. Neustálé zdokonalování ...
  • Generování 3D animací do interaktivních vozidlových simulátorů 

   Autor: Rodrigo Vidarte Vargas; Vedoucí práce: Orlický Adam; Oponent práce: Novotný Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-13)
   Cílem této bakalářské práce je Generování 3D animací do interaktivních vozidlových simulátorů pomocí rychlé a snadné metody automatického vytváření všech nutných souborů k formulaci animace. Teoretická část je věnována ...
  • Analýza a porovnání organizace, tarifů a informačních a odbavovacích systémů MHD 

   Autor: Daria Shchekina; Vedoucí práce: Čarský Jiří; Oponent práce: Chmela Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-13)
   Předmětem bakalářské práce „Analýza a porovnání organizace, tarifu a informačních a odbavovacích systémů MHD“ je zaměření na vymezení základních pojmů z oboru dopravy, analýza a porovnání charakteristiky systémů MHD v České ...
  • Vývoj mikrosimulačního modelu chování vozidel pro vozidlový simulátor 

   Autor: Tomáš Červenka; Vedoucí práce: Orlický Adam; Oponent práce: Novotný Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-13)
   Cílem této bakalářské práce je návrh mikrosimulačního modelu chování vozidel pro vozidlové simulátory. V teoretické části se nejdříve zaměřím na vozidlové simulátory, jaké jsou jejich funkce a význam. Poté si jeden z nich ...
  • Provozní řízení letiště na sdíleném pracovišti - APOC 

   Autor: Albert Bouchal; Vedoucí práce: Špák Miroslav; Oponent práce: Lán Sébastien
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-13)
   Práce se v první řadě zabývá současnými problémy v provozním řízení letiště a přináší seznámení s problematikou Total Airport Managementu jakožto nového nástroje ke zvýšení efektivity letiště jako celku. Na základě existující ...
  • Studie cyklistické trasy v úseku Benešov nad Ploučnicí - Česká Kamenice 

   Autor: Barbora Jedličková; Vedoucí práce: Čarský Jiří; Oponent práce: Lipl Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-13)
   Předmětem bakalářské práce "Studie cyklistické trasy v úseku Benešov nad Ploučnicí - Česká Kamenice" je zhodnotit stávající stav cyklistických tras a vyhledání vhodného vedení cyklistické trasy v úseku Benešov nad Ploučnicí ...
  • Vliv teploty na korekce výšky a její provozní aplikace 

   Autor: Jan Cejnar; Vedoucí práce: Kameníková Iveta; Oponent práce: Hajzler Ota
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-13)
   Úvod této bakalářské práce je zaměřen na seznámení čtenáře s legislativními požadavky a metodikou provádění oprav výšky. Cílem práce je vyhodnocení současných provozních postupů uplatňovaných pro korekce výšky se změnou ...
  • Provoz a údržba historických kluzáků 

   Autor: Jan Milan Kudrna; Vedoucí práce: Keller Ladislav; Oponent práce: Novák Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-13)
   Bakalářská práce si klade za cíl přiblížit čtenáři nejznámější československé kluzáky celodřevěné konstrukce vyrobené mezi 2. světovou válkou a 70. lety minulého století. Práce porovnává tyto kluzáky z hlediska jejich ...
  • Bezpilotní letadla a jejich vliv na bezpečnost v obchodní letecké dopravě 

   Autor: Roman Pavlů; Vedoucí práce: Keller Ladislav; Oponent práce: Vittek Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-13)
   Hlavním cílem bakalářské práce "Bezpilotní letadla a jejich vliv na bezpečnost v obchodní letecké dopravě" je analýza jednotlivých simulovaných kolizí bezpilotního letadla s letouny, které jsou hlavními zastupiteli obchodní ...
  • Organizace letového provozu v oblasti východní Afriky 

   Autor: Petr Kot; Vedoucí práce: Kameník Milan; Oponent práce: Capoušek Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-13)
   Předmětem bakalářské práce "Organizace letového provozu v oblasti východní Afriky" je analýza současného stavu v oblasti provozu, kde se uplatňují IATA Inflight broadcast procedures a uvedení rizik spojených s jejich ...
  • Zavedení letecké linky Praha-Hanoj 

   Autor: Toan Truong Quang; Vedoucí práce: Hospodka Jakub; Oponent práce: Vittek Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-13)
   Bakalářská práce "Zavedení letecké linky Praha-Hanoj" se zabývá otázkou tvorby linek. Cílem práce je představit proces tvorby linky. Práce se zaměřuje na hlavní oblasti jako jsou modelování poptávky, výběr letadla, ...
  • Studie bezpečnosti dopravy na páteřních komunikacích v České Skalici 

   Autor: Ondřej Ludvík; Vedoucí práce: Padělek Tomáš; Oponent práce: Shromáždil Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-13)
   Bakalářská práce se zabývá organizací a zklidněním dopravy na páteřních komunikacích ve městě Česká Skalice a centru města. Cílem této práce je analyzovat veškeré bezpečnostní nedostatky a rovněž navrhnout úpravy Husova ...
  • Struktura a optoelektronické vlastnosti kompozitů nanodiamantu s barvivem 

   Autor: Daria Miliaieva; Vedoucí práce: Rezek Bohuslav; Oponent práce: Weiter Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-04)
   Nanoškálový kompozit detonačního nanodiamantu (DND) a organického barviva polypyrrolu (PPy) byl zkoumán jako nový koncept pro výrobu energie, kde nanodiamant byl využit jako anorganický akceptor elektronu. Zavedli jsme ...
  • Úprava křižovatek na jihovýchodním obchvatu města Lovosice (silnice I/15) 

   Autor: Michal Šupej; Vedoucí práce: Čarský Jiří; Oponent práce: Kácovský Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-12)
   Předmětem bakalářské práce "Úprava křižovatek na jihovýchodním obchvatu města Lovosice (silnice I/15)" je analyzovat současný stav dopravy na dvou křižovatkách (I/15 X Siřejovická; I/15 X Lukavecká) a na základě této analýzy ...
  • Antikolizní systém pro bezpilotní prostředky 

   Autor: Karel Ryšavý; Vedoucí práce: Hůlek David; Oponent práce: Keller Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-12)
   Předmětem této bakalářské práce "Antikolizní systém pro bezpilotní prostředky" je nejprve klasifikovat diversifikované portfolio bezpilotních systémů dle aktuálního legislativního rámce. Následně analyzovat probíhající ...
  • Prověření návrhu provozního konceptu železniční trati Olomouc - Uničov - Šumperk 

   Autor: David Juřík; Vedoucí práce: Michl Zdeněk; Oponent práce: Konečný Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-12)
   Předmětem práce Prověření návrhu provozního konceptu železniční trati Olomouc - Uničov - Šumperk je analýza návrhu provozního konceptu po rekonstrukci trati, návrh a tvorba simulačního modelu, ověření potenciálu nasazení ...