Zobrazují se záznamy 1-20 z 39580

  • Local Descriptors for Image Matching and Retrieval 

   Autor: Arun Mukundan; Vedoucí práce: Chum Ondřej; Oponent práce: Tuytelaars Tinne
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-08)
   Práce se zabývá problémem párování a vyhledávání obrázků pomocí lokálních deskriptorů a studuje různé aspekty jejich konstrukce. Především se zaměřuje na míry používané pro popis pixelů a jejich okolí a na kódování jejich ...
  • IQ-pump: jednorúrková sústava 4.0 

   Autor: Dostál J.; Bäumelt T.; Zlevor O.; Vele L.
   (JAGA GROUP, s.r.o., 2020)
   Článok sa zaoberá problematikou jednorúrkových sietí vykurovacích systémov. Predstavuje historický podtext a nadväzuje moderným poňatím tejto topológie. Čitateľ sa dozvie o princípe patentovaného inteligentného čerpadla ...
  • Etalony střídavé magnetické indukce a jejich využití v metrologii 

   Autor: Michal Ulvr; Vedoucí práce: Kašpar Petr; Oponent práce: Blažek Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-07)
   Tato dizertační práce se zabývá etalony střídavé magnetické indukce a jejich využitím v metrologii. Práce je zaměřena především na návrh a realizaci nových etalonů, které by rozšířily stávající možnosti kalibrací střídavých ...
  • Optimalizace příjmu multi-konstelačních signálů družicové navigace 

   Autor: Jiří Svatoň; Vedoucí práce: Vejražka František; Oponent práce: Kasal Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-07)
   Disertační práce se zabývá akvizicí, česky zachycením, signálů družicové navigace (GNSS). Tedy počátečním hrubým odhadem parametrů, časového zpoždění a Dopplerova posunu, jejich signálů. Práce cílí na využití algoritmu ...
  • Hybridní spoj využívající bezvláknové optiky a komunikace ve viditelném spektruCelooptické sítě 

   Autor: Petr Pešek; Vedoucí práce: Zvánovec Stanislav; Oponent práce: Vašinek Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-07)
   V součastnosti bezdrátové optické komunikace (optical wireless communication, OWC) získávají širokou pozornost jako vhodný doplněk ke komunikačním přenosům v rádiovém pásmu. OWC nabízejí několik výhod včetně větší šířky ...
  • Structural Analysis of a Historic Reinforced Concrete Building - Fuchs´ Cafe in Prague 

   Autor: Bradley Scheuer; Vedoucí práce: Kabele Petr; Oponent práce: Štemberk Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-31)
   Fuchsova kavárna, která je součástí bývalého zimního stadionu na pražské Štvanici, je významnou kulturní stavbou začleněnou do struktury metropole. Tato funkcionalistická budova je představitelem moderního architektonického ...
  • Evaluation of ancient bricklayer´s skills using numerical estimations of the masonry strength of the walls of Churches from the Broumov group 

   Autor: Shantanu Kulkarni; Vedoucí práce: Kuklík Pavel; Oponent práce: Zigler Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-31)
   Navzdory velmi rozsáhlému výzkumu zděných konstrukcí, nebyla dosud spolehlivě vyřešena otázka spolehlivého posouzení únosnosti stávajících, především historických zděných konstrukcí. Identifikace jejich je velmi obtížný ...
  • Experimental and numerical analysis of cocciopesto mortar under mixed mode of fracture 

   Autor: Maurício Bonatte; Vedoucí práce: Hlobil Michal; Oponent práce: Suárez Guerra Fernando
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-31)
   Malta typu “cocciopesto” patří do skupiny historických malt, které kombinují pojivo na bázi vápna s pískem a keramickými střepy. Tento materiál byl široce používaný již v antickém zdivu, zejména v byzantské architektuře, ...
  • The assessment of the water transport in the masonry-soil complex of the 18th century churches 

   Autor: Joe Chalhoub; Vedoucí práce: Sněhota Michal; Oponent práce: Lanzendörfer Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-31)
   Studie se zabývá transportem vody ve zdivu a zemině v okolí základů kostela Všech svatých v Heřmánkovicích a kostela sv. Anny ve Vižňově. Součástí této práce je přehled dostupnéliteratury na témata dotýkající se vlhkosti ...
  • Temperature stability of the transformer position transducer for pneumatic cylinder 

   Autor: Mirzaei M.; Ripka P.; Chirtsov A.; Grim V.
   (Elsevier, 2020)
   This paper presents the analysis and design of a transformer position sensor for pneumatic cylinder considering temperature stability. Two solenoid coils as excitation coil and pick up coil around cylinder are used for ...
  • Eddy current speed sensor with magnetic shielding 

   Autor: Mirzaei M.; Ripka P.; Chirtsov A.; Grim V.
   (Elsevier, 2020)
   This paper presents the design and analysis of a new eddy current speed sensor with ferromagnetic shielding. Aluminum and solid iron are considered for the moving part. One excitation coil and two antiserially connected ...
  • Modifikace makroskopického dopravního modelu 

   Autor: Milan Kříž; Vedoucí práce: Janoš Vít; Oponent práce: Přibyl Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-21)
   Tato disertační práce se zabývá problematikou makroskopického dopravního modelování. Cílem práce je rozšířit standardní postup výpočtu makroskopického dopravního modelu o model, který pro každou zónu dopravního modelu ...
  • On Cutting Force Coefficient Model with Respect to Tool Geometry and Tool Wear 

   Autor: Kolář P.; Fojtů P.; Schmitz T.
   (Elsevier B.V., 2015)
   Cutting force models are important for machining processes simulations. This paper presents measurement of cutting forces during C45 (1.0503) carbon steel machining using a coated carbide tool. Various cutting edge geometries ...
  • Metallurgical Aspects of Laser Surface Processing of PM Cr-V Ledeburitic Steel 

   Autor: Cejp J.; Brajer J.; Jurči P.
   (Hindawi Publishing Corporation, 2011)
   The Vanadis 6 ledeburitic-type steel was laser surface remelted. Microstructural changes and hardness in laser affected material were investigated using light microscopy, SEM, and EDS-microanalysis. It was found that the ...
  • A comparative study on the dynamics of high speed spindles with respect to different preload mechanisms 

   Autor: Altintas Y.; Cao H.; Holkup T.
   (Springer, 2011)
   This paper presents the effects of bearing preload mechanisms on the dynamic performance of high speed spindles. The comparisons of two main types of bearing preload-\"constant\" and \"rigid\"-mechanisms are provided using ...
  • Modeling of Passive Forces of Machine Tool Covers 

   Autor: Kolář P.; Hudec J.; Sulitka M.
   (The Japan Society of Mechanical Engineers, 2010)
   The passive forces acting against the drive force are phenomena that influence dynamical properties and precision of linear axes equipped with feed drives. Covers are one of important sources of passive forces in machine ...
  • Productive Machining of Complex Shape Parts 

   Autor: Zábranský V.; Vavruška P.
   (Ed. Inst. of the Wroclaw Board of Scientific Technical Societies Federation NOT, 2016)
   This paper deals with technological conditions that are achieved during multi-axis milling operations. The work is focused on the improvement of quality and productivity of machining of complex shape parts. The importance ...
  • Real-time compensation of Machine Tool Thermal Errors Including Cutting Process 

   Autor: Horejš O.; Mareš M.; Hornych J.
   (Ed. Inst. of the Wroclaw Board of Scientific Technical Societies Federation NOT, 2015)
   This paper presents a real-time compensation of three-axis vertical milling centre thermal errors including the cutting process effect. The simulation is based on dynamic modelling using transfer functions. The model was ...
  • Změny ve výpočtu tepelných ztrát v souvislosti s vydáním normy ČSN EN 12831-1 

   Autor: Boháč J.
   (Technické vydavatelství, 2020)
   Příspěvek se zabývá výpočtem tepelných ztrát, respektive tepelného výkonu pro vytápění. Jsou zde popsány nejvýznamnější změny v normě ČSN EN 12831-1:2018 Energetická náročnost budov – Výpočet tepelného výkonu – Část 1: ...
  • Contribution to Numerical Simulation of Laser Welding 

   Autor: Ambrož P.; Turňa M.; Taraba B.; Sahul M.
   (Elsevier B.V., 2011)
   Contribution deals with numerical simulation of thermal and stress fields in welding tubes made of austenitic CrNi steel type AISI 304 with a pulsed Nd: YAG laser. Process simulation was realised by use of ANSYS 10 software.