Zobrazují se záznamy 1-20 z 49563

  • Expanding the capability of the friction models currently used for simulating interaction of the wafer with the wafer holder 

   Autor: Marek Vychopeň; Vedoucí práce: MAE supervisor; Oponent práce: MAE opponent
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-25)
   Expanding the capability of the friction models currently used for simulating interaction of the wafer with the wafer holder
  • Složitost her na grafech 

   Autor: Václav Blažej; Vedoucí práce: Valla Tomáš; Oponent práce: Bredereck Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-29)
   V této disertační práci se zabýváme složitostí her na grafech. Hlavním cílem je zjistit, kdy jsou problémy řešitelné a kdy jsou těžké. K dosažení těchto cílů používáme algoritmizaci společně s těžkostními redukcemi; a ...
  • Study of Radium Behavior in Contact With Calcium-Silicate-Hydrates 

   Autor: Kittnerová J.; Drtinová B.; Štamberg K.; Deissmann G.; Lange S.; Evans N.
   (American Society of Mechanical Engineers - ASME, 2023)
  • Zpracování obrazů z pixelových detektorů při radiografii nabitými částicemi 

   Autor: Václav Olšanský; Vedoucí práce: Bíla Jiří; Oponent práce: Musílek Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-17)
   Tato disertační práce se věnuje zpracováním obrazu při protonové radiografii pořízené pomocí pixelových detektorů Timepix a Timepix3. Jsou zde popsány jednotlivé experimenty, jejich příprava, postup a vyhodnocení. Metoda ...
  • Analýza ocelových plošin v energetice s ohledem na jejich životnost 

   Autor: Markéta Nguyen; Vedoucí práce: Zatloukal Jan; Oponent práce: Doležel Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-16)
   Stavební konstrukce technologických zařízení se rozdělují na dva základní druhy – technologické plošiny a obslužné plošiny. Technologické plošiny tvoří nosnou konstrukci zařízení provozu a obslužné plošiny jsou určeny pro ...
  • Cu/Ag Nanoparticle-Based Surface-Enhanced Raman Scattering Substrates for Label-Free Bacterial Detection 

   Autor: Beyene A.; Su W.; Tsai H.; Tegegne W.; Mareš D.; Prajzler V.
   (American Chemical Society, 2022)
   Surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS) is a promising analytical technique for fast and accurate disease detection due to its attractive features. However, realizing label-free direct detection is still challenging as ...
  • Physical Modeling of Combustion Engine Process and Gas Exchange for Real-time Applications 

   Autor: Jan Fořtl; Vedoucí práce: Vítek Oldřich; Oponent práce: Navrátil Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-08)
   The large majority of gas exchange models used for engine torque control within the Engine Control Unit (ECU) is data oriented. This means that they use look-up tables, or other more sophisticated methods (e.g., neuronal ...
  • Numerical solution of the incompressible flow using the domain decomposition method 

   Autor: Martin Hanek; Vedoucí práce: Burda Pavel; Oponent práce: Chleboun Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-31)
   The Ph.D. thesis is devoted to numerical simulations of the Navier-Stokes (N-S) equations for stationary incompressible flow using Balancing Domain Decomposition by Constraints (BDDC) method. The Finite Element Method (FEM) ...
  • Pool Boiling of Water–Glycerin Mixtures 

   Autor: Viktor Vajc; Vedoucí práce: Šulc Radek; Oponent práce: Šafařík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-09)
   The doctoral thesis focuses on heat transfer during nucleate boiling of water–glycerin mixtures. In the theoretical part, heat transfer during pool boiling of pure fluids and multicomponent mixtures is outlined and discussed ...
  • Figure 1.,2. 

   Autor: Palladio, A.
   (1800)
  • Figure 5., 6. 

   Autor: Palladio, A.
   (1800)
  • Figure 3., 4. 

   Autor: Palladio, A.
   (1800)
  • Karten zu Delius 

   Autor: Neznámý autor
   (s.l., 1779)
  • Edifices antiques de Rome 

   Autor: Desgodetz, A.
   (Sediane ?, 1779)
  • Effect of plot size and precipitation magnitudes on the activation of soil erosion processes using simulated rainfall experiments in vineyards 

   Autor: Neumann M.; Kavka P.; Devátý J.; Stašek J.; Strouhal L.; Tejkl A.; Kubínová R.; Rodrigo-Comino J.
   (Frontiers, 2022)
   Soil erosion is recognized as a threat to humankind and to natural ecosystems when sustainable limits are exceeded. Several researchers have used various tools, such as rainfall simulators, to assess extreme rainfall events ...
  • Komparace distanční a prezenční výuky na středních odborných školách 

   Autor: Martin Mildner; Vedoucí práce: Mrázková Kateřina; Oponent práce: Svoboda Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-11)
   Bakalářská práce reflektuje současné trendy vědeckého zkoumání v oblasti pedagogiky a zabývá se popisem pohledů a zkušeností žáků a učitelů středních odborných škol na proběhlou distanční výuku, která byla náhlým způsobem ...
  • Zdravý životní styl žáků středních škol 

   Autor: Alena Vacová; Vedoucí práce: Vobořilová Jarmila; Oponent práce: Dobrovská Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-11)
   Tato práce pojednává o životním stylu středoškolské mládeže, tzn. jak se stravují, jestli ví, co jedí, jestli užívají návykové látky, umí odpočívat apod., přičemž nejvíce se zaměříme právě na stravování, výživu a nutriční ...
  • Internetová závislost u středoškolských studentů 

   Autor: Tomáš Vaněk; Vedoucí práce: Šírová Eva; Oponent práce: Dobrovská Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-11)
   Bakalářská práce s názvem Internetová závislost u středoškolských studentů je koncipována jako teoreticko-empirická. Cílem práce je provést analýzu fenoménu internetové závislosti u středoškolské dospívající mládeže. ...