Zobrazují se záznamy 1-20 z 42335

  • The Parliament for Prague – Proposals, Competitions and Debates on its Location and Architecture 

   Autor: Brůhová K.
   (Ústav stavebnictva a architektury SAV, 2020)
   Prague. The metropolis of the Czech lands and since 1918 also the capital of independent Czechoslovakia. As such, it has often become a place for ambitious architectural and urban visions, which did not always materialize. ...
  • Pokročilé metody asymetrického heterogenního transfer learningu 

   Autor: Magda Friedjungová; Vedoucí práce: Jiřina Marcel; Oponent práce: Franc Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-03-03)
   This dissertation thesis deals with the application of asymmetric heterogeneous transfer learning in scenarios where transfer of data is crucial due to the preservation of the quality of the prediction model. We consider ...
  • Agregované tepelné charakteristiky budov Část 5: Účinná tepelná kapacita a časová konstanta budovy 

   Autor: Kopecký P.; Sojková K.
   (Společnost pro techniku prostředí, 2020)
   Účinná tepelná kapacita budovy a časová konstanta budovy jsou vlastnosti celé budovy, které ovlivňují tepelné chování budovy za neustálených teplotních podmínek. Článek nejprve odvozuje metodu odhadu účinné tepelné kapacity ...
  • Expertní systém pro analýzu vzduchotechnických jednotek v praxi 

   Autor: Široký J.; Nehasil O.; Mazanec V.; Dobiášová L.; Adamovský D.
   (Společnost pro techniku prostředí, 2020)
   Článek popisuje výsledky dosažené v rámci pilotního testování diagnostického systému vzduchotechnických (Vzt) jednotek na základě analýzy dat měřených systémy měření a regulace (mar). diagnostický systém zahrnuje více než ...
  • Higher Order Neural Unit Adaptive Control and Stability Analysis for Industrial System Applications 

   Autor: Peter Mark Beneš; Vedoucí práce: Bukovský Ivo; Oponent práce: Čelikovský Sergej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-10-25)
   Given the push in our modern digitalized industry for advanced, yet comprehensible methods for process identification and control, computational intelligence methods are readily ongoing in study. Higher-order neural units ...
  • Zasklený kapalinový fotovoltaicko-tepelný kolektor 

   Autor: Nikola Pokorný; Vedoucí práce: Matuška Tomáš; Oponent práce: Libra Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-06)
   Fotovoltaicko-tepelný kolektor díky současné produkci tepla a elektrické energie může výrazně navýšit využití dopadlé sluneční energie na plochu střechy. Zasklená varianta kapalinového fotovoltaicko-tepelného kolektoru má ...
  • Kombinovaný solární kolektor vzduch-kapalina 

   Autor: Viacheslav Shemelin; Vedoucí práce: Matuška Tomáš; Oponent práce: Kabrhel Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-06)
   Práce je založena na vývoji detailního matematického modelu kombinovaného solárního kolektoru, implementaci vyvinutého modelu do simulačního prostředí TRNSYS a validaci modelu v kapalinovém a vzduchovém provozním režimu. ...
  • Novelty detection via linear adaptive filters 

   Autor: Matouš Cejnek; Vedoucí práce: Bukovský Ivo; Oponent práce: Kordík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-11-14)
   Novelty detection is an important signal processing task. This task is essential for many industry, and biomedical applications. This thesis is presenting research on the topic of novelty detection utilizing parameters of ...
  • Mitigation Measures for Photovoltaics Retrofit 

   Autor: Maslo K.; Kasembe A.
   (IEEE, 2018)
   An increased penetration of distributed energy sources in Europe causes challenges in the power system operation. One of these is the so-called 50.2 Hz issue-A threat to frequency stability due to disconnection of a large ...
  • Pressurized axisymmetric membrane deforming into a prescribed shape 

   Autor: Jirásek M.; Šmejkal F.; Horák M.
   (Pergamon Press, 2020)
   This paper presents a new approach to the optimal design of an axisymmetric membrane with variable thickness, which has potential applications in the development of active optical elements (liquid lenses). The governing ...
  • Problematika inkluze na základní škole 

   Autor: Magdaléna Šrůtová; Vedoucí práce: Lorenzová Jitka; Oponent práce: Jirkovská Blanka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-07)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou zvládání inkluze na základní škole. Cílem této práce je zmapování procesu inkluzivního vzdělávání a zhodnocení silných a slabých stránek. Práce je rozdělena na teoretickou a výzkumnou ...
  • Renovace historických vozidel 

   Autor: Tomáš Bláha; Vedoucí práce: Remek Branko; Oponent práce: Karger Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-07)
   Tato bakalářská práce se zabývá průzkumem a porovnáním technických a mechanických prvků na osobních vozech vyrobených v Evropě a Severní Americe po druhé světové válce do 60. let 20. století. Nabízí přehled rozdělení ...
  • Návrh přípravku na měření geometrie kol, světlé výšky a rozložení hmotnosti vozu Formula Student 

   Autor: Martin Kovář; Vedoucí práce: Dub Martin; Oponent práce: Havlíček Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-05)
   Práce se zabývá návrhem měřícího zařízení k měření odklonu a sbíhavosti kol, měření světlé výšky a měření rozložení hmotnosti pro vůz formulového typu FS 12 týmu CTU CarTech. Při návrhu jsou provedeny potřebné analytické ...
  • Deformačně napěťová analýza fixačního přípravku 

   Autor: Matyáš Petrýdes; Vedoucí práce: Padovec Zdeněk; Oponent práce: Kropík Bohumil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-07)
   Tato bakalářská práce se zabývá provedením deformačně napěťové analýzy nově navrženého fixačního přípravku. Cílem bylo analýzu úspěšně provést a zhodnotit efekt zkušební síly na přípravek v různých pozicích. Analýza byla ...
  • Získávání a výběr zaměstnanců v organizaci 

   Autor: Jakub Šaroun; Vedoucí práce: Šikýř Martin; Oponent práce: Procházka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-07)
   Bakalářská práce zkoumá proces získávání a výběru zaměstnanců ve společnosti Tesco Stores CR a.s. s cílem posoudit používané postupy, určit možné problémy nebo příležitosti pro zlepšení a navrhnout vhodná řešení. Teoretická ...
  • Návrh křižovatky ulic Na Valech a Kremnická - Kutná Hora 

   Autor: Marie Damková; Vedoucí práce: Pánek Petr; Oponent práce: Nejedlý Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
   Předmětem této bakalářské práce je návrh přestavby křižovatky v Kutné Hoře a částí úseků přilehlých ulic Na Valech, Kouřimská, Kremnická Husova a V Mišpulkách. Varianty situačního řešení zohledňují bezpečnost provozu a ...
  • Návrh rekonstrukce Drahobejlovy ulice v Praze 

   Autor: Mykyta Tishkov; Vedoucí práce: Havlíček Tomáš; Oponent práce: Uhlík Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
   Cílem této bakalářské práce je posouzení stávajícího stavu v celé délce ulice Drahobejlovy v Praze 8 a návrh dvou variant rekonstrukce. Práce zahrnuje seznámení s danou lokalitou, aktualizace digitálních mapových podkladů, ...
  • Rodinný dům 

   Autor: Kateřina Stoulilová; Vedoucí práce: Hájek Karel; Oponent práce: Pustějovský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
   Předmětem bakalářské práce je návrh rodinného domu pro čtyřčlennou rodinu v Praze 9 – Kyjích. Pozemek se nachází v v ulici Jordánská. Půdorys navrhovaného domu se skládá ze dvou hlavních hmot, které rozdělují jednotlivé ...
  • Estimation algorithm for real-time localization of a truck/trailer combination during docking maneuver 

   Autor: Karthick Balasubramanian; Vedoucí práce: MAE supervisor; Oponent práce: MAE opponent
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-13)
   Estimation algorithm for real-time localization of a truck/trailer combination during docking maneuver
  • ABS System of RAVO Street Sweeper for New Hydraulic Driveline Concepts 

   Autor: Shouvik Datta; Vedoucí práce: MAE supervisor; Oponent práce: MAE opponent
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-13)
   ABS System of RAVO Street Sweeper for New Hydraulic Driveline Concepts