Zobrazují se záznamy 1-20 z 41594

  • Subjective Speech Quality Measurement with and without Parallel Task: Laboratory Test Results Comparison 

   Autor: Avetisyan H.; Holub J.
   (Public Library of Science, 2018)
   This paper focuses on a novel methodology of subjective speech quality measurement and repeatability of its results between laboratory conditions and simulated environmental conditions. A single set of speech samples was ...
  • Analysis of the Dependency of Call Duration on the Quality of VoIP Calls 

   Autor: Holub J.; Wallbaum M.; Smith N.; Avetisyan H.
   (IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC., 2018)
   This paper analyses call detail records of 16 million live calls over Internet-Protocol-based telecommunications networks. The objective is to examine the dependency between average call duration and call quality as perceived ...
  • Low Bit-rate Coded Speech Intelligibility Tested with Parallel Task 

   Autor: Avetisyan H.; Drábek T.; Holub J.
   (S. Hierzel, 2018)
   A speech intelligibility test in realistic environments has been designed and performed deploying 51 subjects. A single set of speech samples distorted by various background noises and low bit-rate coding techniques has ...
  • Low Bit-rate Coded Speech Intelligibility Testing in Czech Language using Parallel Task 

   Autor: Avetisyan H.; Holub J.; Slavata O.
   (Audio Engineering Society, 2020)
   This article deals with subjective tests of speech intelligibility. A set of samples in Czechlanguage, recorded by four different narrators, was distorted with different noise levels andencoded by a low bit-rate encoder. ...
  • Subjective speech quality measurement repeatability: comparison of laboratory test results 

   Autor: Holub J.; Avetisyan H.; Isabelle S.
   (Springer, 2017)
   This article reports on a multi-lab subjective listening experiment aiming at inter-lab and intra-lab test results repeatability verification. An identical set of speech samples corresponding to contemporary networks has ...
  • Supravodiče pre aplikácie v elektroenergetike 

   Autor: Chudý, Michal
   (2020)
   Je známym faktom, že vysokoteplotné supravodiče sú materiály, ktoré sú schopné zvýšiť výkon a efektívnosť elektrických zariadení. Širokospektrálna adopcia týchto materiálov v energetike by mala nesporne obrovský impakt na ...
  • Analýza dynamického chování tribun vyvolaného účinky davu diváků 

   Autor: Martin Verner; Vedoucí práce: Polák Michal; Oponent práce: Dolejš Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-11-19)
   Práce se zabývá dynamickým namáháním tribun během sportovních událostí. Z pohledu proměnného zatížení, jsou tribuny primárně namáhány davem diváků. Diváci zpravidla nesledují sportovní akci pouze pasivně (vsedě nebo ve ...
  • Řízení rizik procesů a bezpečnost složitých technických děl 

   Autor: Procházková D.; Procházka J.; Dostál V.
   (Czech Technical University in Prague, 2020)
   Předložený sborník odborných článků dokládá výsledky celoroční odborné a organizační práce v předmětné oblasti. Obsahuje výsledky z širokého spektra oborů, které přispívají k řízení a vypořádání rizik ve prospěch bezpečnosti. ...
  • Konsenzus a synchronizace pro distribuovanou estimaci a adaptivní řízení 

   Autor: Štefan Knotek; Vedoucí práce: Šebek Michael; Oponent práce: Lunze Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-20)
   Táto práca sa zaoberá dvoma komplementárnymi prístupmi pre distribuované riadenie a odhadovanie na priestorovo rozprostrených multiagentových systémoch. Prvý prístup sa venuje distribuovanému odhadovaniu veľkého systému ...
  • Výzkum uplatnění plastových příčných podpor v železniční trati 

   Autor: Vít Lojda; Vedoucí práce: Krejčiříková Hana; Oponent práce: Jiroušek Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-11-14)
   Tématem disertační práce je výzkum uplatnění pražců z polymerů v železniční trati. Železniční pražce se v ČR v současnosti vyrábějí ze dřeva, předpjatého betonu a oceli. Dřevěné pražce vynikají pro svou adaptabilitu a ...
  • Výzkum a zhodocení vybraných vlastnostní ovlivňujících životnost asfaltových vozovek 

   Autor: Pavla Vacková; Vedoucí práce: Luxemburk František; Oponent práce: Hýzl Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-11-14)
   Důležitou položkou státního rozpočtu jsou investice do rozvoje a správy silniční infrastruktury. Takovéto investice dosahají i v malém rozsahu dopravních staveb milionových částek. Životnost asfaltových směsí, resp. ...
  • Možnosti využití kaskád neuronových sítí pro klasifikaci krvetvorných buněk 

   Autor: Jonas Daniel Nienhaus; Vedoucí práce: Havlík Jan; Oponent práce: Kybic Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-11-13)
   Předložená práce se zabývá hierarchickou klasifikací hematopoetických buněk s využitím kaskád hlubokých neuronových sítí. V práci jsou definovány dvě strategie pro získání kombinovaných předpovědí z kaskád, pravděpodobnostní ...
  • IQ-pump: jednotrubková soustava 4.0 

   Autor: Dostál J.; Bäumelt T.; Zlevor O.; Vele L.
   (JAGA MEDIA, s.r.o., 2020)
   Díky novým technologickým možnostem jsme schopni využít dosud nevyužitý potenciál jednotrubkových vytápěcích soustav. Článek projednává problematiku jednotrubkových sítí otopných systémů. Představuje historický podtext a ...
  • Structural basis of prostate-specific membrane antigen recognition by the A9g RNA aptamer 

   Autor: Ptacek J.; Zhang D.; Qiu L.; Kruspe S.; Motlova L.; Kolenko P.; Novakova Z.; Shubham S.; Havlinova B.; Baranova P.; Chen S.-J.; Zou X.; Giangrande P.; Barinka C.
   (Oxford University Press, 2020)
   Prostate-specific membrane antigen (PSMA) is a well-characterized tumor marker associated with prostate cancer and neovasculature of most solid tumors. PSMA-specific ligands are thus being developed to deliver imaging or ...
  • Paired refinement under the control of PAIREF 

   Autor: Malý M.; Diederichs K.; Dohnalek J.; Kolenko P.
   (International Union of Crystallography, 2020)
   Crystallographic resolution is a key characteristic of diffraction data and represents one of the first decisions an experimenter has to make in data evaluation. Conservative approaches to the high-resolution cutoff ...
  • Analýza připravenosti složek IZS při transportu nadměrných pacientů v městských aglomeracích a v přírodním prostředí 

   Autor: Veronika Tolde; Vedoucí práce: Černý Hynek; Oponent práce: Böhm Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-19)
   V současné době se stále více složky integrovaného záchranného systému setkávají se zvyšujícími se případy obézních pacientů, ale i pacientů, kteří jsou dlouzí. Jednou z příčin je rostoucí obezita obyvatelstva. Během ...
  • Vliv fyzioterapeutických metod na svalové dysbalance u hokejbalistek 

   Autor: Kateřina Pletková; Vedoucí práce: Křížková Štěpánka; Oponent práce: Příhoda Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-30)
   Předmětem mé bakalářské práce je využití fyzioterapeutického kompenzačního cvičení u hráček hokejbalu s cílem eliminace svalové dysbalance a funkční poruchy způsobené jednostranným zatížením organismu při tomto sportu. V ...
  • Identifikace potenciálně rizikových faktorů v práci nelékařských zdravotnických povolání na anesteziologicko-resuscitačním oddělení 

   Autor: Tomáš Čermák; Vedoucí práce: Netušilová Veronika; Oponent práce: Veverková Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-16)
   Diplomová práce se zabývá problematikou rizik, resp. nejvýznamnějších rizikových faktorů v práci nelékařských zdravotnických povolání (NLZP) na anesteziologicko-resuscitačním oddělení (ARO) pro dospělé. Je zaměřena na ...
  • Otevřené zdroje dat v síti Internet a možnosti jejich vytěžování 

   Autor: Jan Tisančín; Vedoucí práce: Navrátil Václav; Oponent práce: Čupr Břetislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-19)
   Diplomová práce zkoumá možnosti vytěžování otevřených zdrojů z prostředí sítě Internet ve vztahu k uživatelům. V teoretické části tyto možnosti komparuje s právním rámcem GDPR, který zajišťuje ochranu osobních údajů ...
  • Analýza postupu činnosti příslušníků KOPIS HZS při událostech s únikem nebezpečných látek 

   Autor: Aneta Donátová; Vedoucí práce: Kadlec Linhartová Petra; Oponent práce: Štěpán Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-16)
   Tato diplomová práce zhodnocuje postupy příslušníku KOPIS HZS ČR při mimořádných událostech s únikem nebezpečných, především radioaktivních látek a využití databáze MEDIS - ALARM. Teoretická část se věnuje základním pojmům, ...