Zobrazují se záznamy 1-20 z 46147

  • Cell viability and electrical response of breast cancer cell treated in aqueous graphene oxide solution deposition on interdigitated electrode 

   Autor: Ramli Muhammad M.; Rosman A. S.; Mazlan N. S.; Ahmad M. F.; Reshak A.H.
   (Nature Publishing Group, 2021)
   Breast cancer is one of the most reported cancers that can lead to death. Despite the advances in diagnosis and treatment procedures, the possibility of cancer recurrences is still high in many cases. With that in ...
  • Stabilization with Zero Location Constraints for Delay-Based Non-collocated Vibration Suppression 

   Autor: Silm H.; Michiels W.; Vyhlídal T.
   (IFAC, 2021)
   A generally applicable design of non-collocated vibration absorption by a delayed resonator is proposed. It is grounded in the direct assignment of imaginary axis zeros of the transfer function between the periodic disturbance ...
  • Relay Feedback Identification with Shifting Filter for PID Control 

   Autor: Hofreiter M.
   (IFAC, 2020)
   The paper describes a recently introduced relay shifting method for process identification using a single relay feedback test. The aim is to obtain a process model for automatic tuning of PID controllers. This method is ...
  • Spectral dominance of complex roots for single-delay linear equations 

   Autor: Mazanti G.; Boussaada I.; Niculescu S.; Vyhlídal T.
   (IFAC, 2020)
   This paper provides necessary and sufficient conditions for the existence of a pair of complex conjugate roots, each of multiplicity two, in the spectrum of a linear time-invariant single-delay equation of retarded type. ...
  • Kolaborační modul pro Freeplane 

   Autor: Elina Smirnova; Vedoucí práce: Blaško Miroslav; Oponent práce: Mařík Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-26)
   Tato bakalářská práce se zabývá vývojem kolaboračního modulu do aplikace Freeplane, což je multiplatformní open-source nástroj pro tvorbu myšlenkových map napsaný v Javě. Text pro-vází čtenáře od popisu aplikace Freeplane ...
  • Editor silniční sítě v systému Virtual Reality Universal Toolkit 

   Autor: Vojtěch Kolínský; Vedoucí práce: Bittner Jiří; Oponent práce: Sloup Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-26)
   Tato práce má za cíl implementovat editor silničního grafu do již existujícího systému VRUT. Diskutuje oddělení simulační a editační vrstvy. Cílem této práce je navrhnout vhodný modul do modulárního systému VRUT, který ...
  • Modelování a animace čtyřnožců 

   Autor: Julie Trollerová; Vedoucí práce: Čmolík Ladislav; Oponent práce: Bittner Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-26)
   Tato práce se věnuje otázce modelování a animace čtyřnožců zejména za účelem výroby assetů do videoher. Poskytuje náhled na teorii a metody používané při výrobě takových assetů a navíc prozkoumává možnosti přenosu animací ...
  • Aplikace pro kontrolované pití 

   Autor: Thi Cam Tu Tran; Vedoucí práce: Novák Daniel; Oponent práce: Gabrhelík Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-26)
   Práce se zabývá metodologií návrhu a tvorby moderní mobilní aplikace pro metodu kontrolovaného pití. Při návrhu je kladen důraz na přívětivé uživatelské rozhraní a vybraní moderní hybridní technologie pro implementace. ...
  • Kombinovaná výroba elektřiny a tepla 

   Autor: Petr Jílek; Vedoucí práce: Klein Vít; Oponent práce: Králík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-26)
   Práce se věnuje vytvoření algoritmu pro návrh kogenerační jednotky na základě vstupních dat od uživatele. První kapitola se věnuje popisu principu kombinované výroby elektřiny a tepla. Druhá kapitola se zaměňuje na popis ...
  • Aplikace pro správu osobních financí 

   Autor: Algis Skriabin; Vedoucí práce: Mannová Božena; Oponent práce: Náplava Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-26)
   Cílem práce je navrhnout a implementovat webovou aplikaci, která umožní uživatelům spravovat jejich finance. Nejprve je provedena analýza podobných aplikací s důrazem na jejich výhody a nevýhody. Následující kapitoly jsou ...
  • Renderovací procesy v Unity pro virtuální realitu 

   Autor: Josef Bacík; Vedoucí práce: Sedláček David; Oponent práce: Pospíšil Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-26)
   Předmětem této bakalářské práce je analýza různých renderovacích pipeline v Unity, popsání a otestování výkonnosti efektů ray-tracingu v Unity a popsání procesu konverze projektu z jedné renderovací pipeline do druhé
  • Vizualizace oběžnic v rozšířené realitě 

   Autor: Jan Illich; Vedoucí práce: Sedláček David; Oponent práce: Čmolík Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-26)
   Předmětem této práce je zkoumání možností sledování postav v prostoru a umístění AR objektů na jejich pozice. Následně také testování vybrané metody – Vuforia Engine Image Target v Unity za různého osvětlení a různými kamerami.
  • Editor virtuálních světů 

   Autor: Petr Lhota; Vedoucí práce: Sloup Jaroslav; Oponent práce: Felkel Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-26)
   Tato práce se zabývá procedurálním generováním terénů. Cílem práce je prozkoumat funkčnost a využití fraktálů, šumů a jim podobných algoritmů v počítačové grafice. Je doprovázená editorem s uživatelským rozhraním, který ...
  • TestQuiz - webová aplikace pro testování 

   Autor: Kseniia Bashkova; Vedoucí práce: Mannová Božena; Oponent práce: Náplava Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-26)
   Práce je zaměřena na vývoj webové aplikace TestQuiz, která slouží jako pomůcka studentům během studia. V rámci této práce byla provedena detailní analýza, návrh, implementace a testování webové aplikace.
  • Aplikace nových magnetických materialů při konstrukci senzorů elektrického proudu 

   Autor: David Ježek; Vedoucí práce: Grim Václav; Oponent práce: Dušek Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-26)
   Cílem této práce je ověřit možnost tvorby objektů z materiálů s příměsí feromagnetických částic za pomocí dvou typů 3D tisku a lití do formy. Dále určit vhodnost těchto materiálu pro konstrukci senzorů elektrického proudu. ...
  • Virtuální zkušební kabinka / Magické Zrcadlo 

   Autor: Margarita Ryabova; Vedoucí práce: Sedláček David; Oponent práce: Žára Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-26)
   Hlavním cílem této práce je analyzovat možné způsoby realizace virtuální zkušební kabinky a implementovat takovou aplikaci. Na základě výzkumu bylo rozhodnuto provést implementaci pomocí Rozšiřené reality (AR) ve spojení ...
  • Detekce dronů pomocí neuronových sítí z kombinovaných dat RGB kamery a LIDARu 

   Autor: Adam Škuta; Vedoucí práce: Vrba Matouš; Oponent práce: Šalanský Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-26)
   Detekcia dron pomocou neurónových sietí z kombinovaných dát RGB kamery a Light Detecting And Ranging (LiDARu) je popísaná v tejto práci. Viacero spôsobov kombinácie RGB kamery a LiDARu do Red Green Blue Depth (RGBD) obrázkov ...
  • Návrh robotického vzorkovače vody pro autonomní multirotorovou helikoptéru 

   Autor: Daniel Štanc; Vedoucí práce: Stoudek Pavel; Oponent práce: Tomášek Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-26)
   Odebírání vzorků je důležitou součástí monitorování kvality vody. Tradičně jsou vzorky odebírány ručně, což činí tento proces nákladným a zdlouhavým. V této práci je popsán vývoj vzorkovače vody pro bezpilotní multirotorovou ...
  • Informační systém pro správu členů studentského klubu 

   Autor: Varvara Muzovatova; Vedoucí práce: Šebek Jiří; Oponent práce: Klíma Matěj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-26)
   Cílem této bakalářské práce je vytvořit nový informační systém pro studentský klub Masařka, který odstraní nedostatky stávajícího řešení a zjednoduší evidenci členů klubu a správu přístupu ke klubovým službám. Tato práce ...
  • Predikce výsledků ve hře Counter-Strike s pomocí strojového učení 

   Autor: Ondřej Švec; Vedoucí práce: Šír Gustav; Oponent práce: Jindra Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-26)
   Vzestup odvětví esportů spolu s nárůstem popularity strojového učení poskytuje jedinečné příležitosti pro zlepšení aktuálně používaných metod předpovědí výsledků zápasů. Tato práce si klade za cíl poskytnout nový pohled ...