Zobrazují se záznamy 1-20 z 37041

  • Výběr optimální varianty vytápění pro rodinný dům 

   Autor: Veronika Rosová; Vedoucí práce: Makešová Michaela; Oponent práce: Horák Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-28)
   Bakalářská práce se zabývá výběrem vhodné varianty vytápění pro konkrétní rodinný dům. V první části je rozebrán energetický audit, energetický posudek a průkaz energetické náročnosti budov jakožto nástroj k výběru ...
  • Finanční analýza firem v ICT a energetiky 

   Autor: Daniel Milka; Vedoucí práce: Černohous Josef; Oponent práce: Horák Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-28)
   Tato bakalářská práce se zabývá finanční analýzou šesti podniků. Tři podniky jsou ze sektoru obchodování na internetu a tři podniky ze sektoru obchodníků s elektřinou. Cílem bakalářské práce je pomocí metod finanční analýzy ...
  • Experimental Investigations of Wooden Beam Ends in Masonry with Interior Insulation: Measured Data in Real-Scale Experimental Walls Exposed to Semi-Continental Climatic Conditions 

   Autor: Kopecký P.; Staněk K.; Bureš M.; Richter J.; Ryparová P.; Tywoniak J.
   (Sage Publications, 2019)
   This article deals with the hygrothermal performance of wooden beam ends embedded in brick masonry walls. The real-scale experiment involving three interior insulation systems with different water vapor resistances and ...
  • Mechanické vlastnosti pájených spojů 

   Autor: Roman Marko; Vedoucí práce: Veselý Petr; Oponent práce: Dvořáček Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-27)
   Bakalárska práca sa zaoberá mechanickými vlastnosťami spájkovaných spojov. V prvej časti je v teoretickej rovine rozobraná problematika spájkovania. Je tu popísaný výrobný proces DPS, jej časté povrchové úpravy, zliatinové ...
  • Flexible regions govern promiscuous binding of IL-24 to receptors IL-20R1 and IL-22R1 

   Autor: Zahradník J.; Kolářová L.; Peleg Y.; Kolenko P.; Svidenská S.; Charnavets T.; Unger T.; Sussman J.L.; Schneider B.
   (John Wiley & Sons, 2019)
   Interleukin 24 (IL-24) is a cytokine with the potential to be an effective treatment for autoimmune diseases and cancer. However, its instability and difficulties in its production have hampered detailed biological and ...
  • The Use of Simple Hydrological Models to Assess Outflow of Two Green Roofs Systems 

   Autor: Skala V.; Dohnal M.; Votrubová J.; Jelínková V.
   (Česká akademie zemědělských věd, 2019)
   Hydrological response of anthropogenic soil systems, including green roofs, has crucial importance in many fields of water engineering and management. As a consequence, there is an increasing need for modelling of the ...
  • Hydrophobicity and resistance against microorganisms of heat and chemically crosslinked poly(vinyl alcohol) nanofibrous membranes 

   Autor: Kumar A.; Ryparová P.; Hosseinpourpia R.; Adamopoulos S.; Prošek Z.
   (Elsevier Science, 2019)
   Poly(vinyl alcohol) (PVA) is a water-soluble, semi-ionic and biocompatible polymer with excellent chemical and thermal stability. The chemical crosslinking of PVA membrane improve its stability towards humidity and water. ...
  • The effect of temperature on bacterial self-healing processes in building materials 

   Autor: Ryparová P.; Tesárek P.; Schreiberová H.; Prošek Z.
   (Czech and Slovak Association for Crystal Growth, 2019)
   This paper is focused on the bacterial induced calcitation for the crack healing. The bacteria applied for this purpose are from group which is adapted for growth in the high pH environment as a concrete in hydration phase ...
  • Molecular Dynamics Simulations of Poly(dimethylsiloxane) Elasticity 

   Autor: Jakoubková J.; Kalvoda L.
   (Polish Academy of Sciences, 2018)
   Cross-linked polymers have unique and advantageous properties due to the infinite elastic chains. Poly(dimethylsiloxane) (PDMS) belongs into a group of non-toxic, relatively inert and highly elastic polymers ...
  • Hydrophobicity and resistance against microorganisms of heat and chemically crosslinked poly(vinyl alcohol) nanofibrous membranes 

   Autor: Kumar A.; Ryparová P.; Hosseinpourpia R.; Adamopoulos S.; Prošek Z.
   (Elsevier Science, 2019)
   Poly(vinyl alcohol) (PVA) is a water-soluble, semi-ionic and biocompatible polymer with excellent chemical and thermal stability. The chemical crosslinking of PVA membrane improve its stability towards humidity and water. ...
  • Optimalizace návrhu výrobních linek v automobilovém průmyslu 

   Autor: Petr Hynek; Vedoucí práce: Kreibich Viktor; Oponent práce: Moravec Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-24)
   Tato disertační práce se zabývá projektováním výrobního systému výrobních linek v automobilovém průmyslu, konkrétně svařovny. Nejprve je provedena rešerše výrobních systémů s návazností na jejich projektování. Dále se ...
  • Vlastnosti uměle generovaných srážek využívaných pro studium eroze půdy 

   Autor: Neumann M.; Zumr D.; Kavka P.; Laburda T.; Johannsen L.L.; Zambon N.; Dostál T.; Strauss P.; Klik A.
   (Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, 2019)
   Vodní eroze půdy se běžně studuje v laboratořích, experimenty bývají založeny na uměle generovaných srážkách s využitím dešťových simulátorů. Typicky je vyhodnocován vliv různých faktorů, jako jsou intenzita nebo úhrn ...
  • Hydrological and thermal regime of a thin green roof system evaluated by physically-based model 

   Autor: Skala V.; Dohnal M.; Votrubová J.; Vogel T.; Dušek J.; Šácha J.; Jelínková V.
   (Elsevier, 2020)
   Green roofs, as an element of the green infrastructure, contribute to the urban heat island effect mitigation and the urban drainage outflow reduction. To achieve the desired functions, it is essential to understand the ...
  • Experimental Setup for Splash Erosion Monitoring—Study of Silty Loam Splash Characteristics 

   Autor: Zumr D.; Mützenberg D.V.; Neumann M.; Jeřábek J.; Laburda T.; Kavka P.; Johannsen L.L.; Zambon N.; Klik A.; Strauss P.; Dostál T.
   (MDPI AG, 2020)
   An experimental laboratory setup was developed and evaluated in order to investigate detachment of soil particles by raindrop splash impact. The soil under investigation was a silty loam Cambisol, which is typical for ...
  • Experimental investigation of mortar mechanical properties for glass brick masonry 

   Autor: Fíla J.; Eliášová M.; Sokol Z.
   (Springer International Publishing, 2019)
   The main advantage of solid bricks over hollow blocks is substantially higher compressive strength. On the other hand, solid bricks have much higher thermal conductivity, which would lead to major heat loss when used for ...
  • Self-Heating Ability of Geopolymers Enhanced by Carbon Black Admixtures at Different Voltage Loads 

   Autor: Fiala L.; Petříková M.; Lin W.; Podolka L.; Černý R.
   (Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI AG), 2019)
   Sustainable development in the construction industry can be achieved by the design of multifunctional materials with good mechanical properties, durability, and reasonable environmental impacts. New functional properties, ...
  • Structural characterisation of adaptive facades in Europe – Part I: Insight on classification rules, performance metrics and design methods 

   Autor: Bedon Ch.; Honfi D.; Machalická K.V.; Eliášová M.; Vokáč M.; Kozłowski M.; Wüest T.; Santos F.; Williams Portal N.
   (Elsevier, 2019)
   As an outcome of the European COST Action TU1403 ‘Adaptive facades network’ - ‘Structural’ Task Group, this paper collects some recent examples and design concepts of adaptive systems, specifically including a new ...
  • Structural characterisation of adaptive facades in Europe - Part II: Validity of conventional experimental testing methods and key issues 

   Autor: Bedon Ch.; Honfi D.; Machalická K.V.; Eliášová M.; Vokáč M.; Kozłowski M.; Wüest T.; Santos F.; Williams Portal N.
   (Elsevier, 2019)
   In this paper, existing fundamental standards for testing traditional facades are first recalled and commented. Special care is spent for the validity and reliability of conventional testing methods for innovative, adaptive ...
  • Electrical and Self-Sensing Properties of Alkali-Activated Slag Composite with Graphite Filler 

   Autor: Rovnaník P.; Kusák I.; Bayer P.; Schmid P.; Fiala L.
   (MDPI AG, 2019)
   The electrical properties of concrete are gaining their importance for the application in building construction. In this study, graphite powder was added to alkali-activated slag mortar as an electrically conductive filler ...
  • VF obvody s reálnými SMD komponentami 

   Autor: Filip Došlov; Vedoucí práce: Hudec Přemysl; Oponent práce: Spáčil Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-27)
   Práce se zabývá návrhem zesilovače a filtrů typu DP, HP a PP využitím povrchově montovaných komponent. Výsledné obvody mají sloužit pro výukové účely na Katedře elektromagnetického pole FEL ČVUT. V práci jsou použity reálné ...